Umran'dan

 

Değerli olaıyucu,
Ocak 1998 itibariyle yayın hayatına "aylık" olarak devam
eden Ümran dergisi, geçen ayki "umut verici" sayısıyla okuyucudan
büyük ilgi gördü. İstikrarlı yayın çizgisi ve giderek
zenginleşen içeriği ile daha bir beğeni toplayan Ümran, sizlerin
desteği ile inşaallah daha da güçlenecektir.
Bu sayımızda, Türkiye gündeminin ilk sırasına oturan
"Refah Partisi'nin kapatılması" olayını kapak konusu
olarak seçtik. "Hukuken" mi, yoksa "siyaseten" mi kapatıldığı
uzun süre tartışılacağa benzeyen Refah Partisinin, bir
siyasal hareket »larak "eleştirel" değerlendirilmesini önümüzdeki
sayılarımızda genişçe yapmayı tasarlıyoruz. Bu
sayımızda, Cevat Özkaya ve Burhaneddin Can, RP'nin kapatılmasını
28 Şubat süreci bağlamında ele alıyor ve bu
çerçevede Türkiye müslümanlannın siyasal konumunu değerlendiriyorlar.
Türkiye gündemini bir süredir işgal eden bir diğer konuyu;
"Dinde reform" yaygaraları ile kotarılmak istenen "Tiirki
Müslümanlık" projesini, değerli bilim adamı Mustafa
Aydın, sosyolojik ve tarihsel temelleriyle ortaya koyuyor ve
başan şansını sorguluyor. Ayrıca Abdurrahman Emiroğlu
ve Ubeydullah Baykara da sözkonusu reform tartışmalarını
"Ayın Panoraması/Türkiye" bölümünde, değişik bir ü slupla
ele alıyorlar.
Şemseddin Özdemir’in Kur'an eksenli sohbeti ve Celaleddin
Vatandaş'm "Esenlik Yurdunun Çağrısı" başlıklı
yazısı, müslümanlara Kur'ani sorumluklarını hatırlatırken;
Sedat Şenerman'm, Kur'an'ı anlamanın ilkelerini yine
Kur'an'dan çıkarmaya yönelik çalışması, îslami düşüncenin
hangi temeller üzerine bina edilmesi gerektiğinin ipuçlarını
veriyor. Gayretli araştırmacı Hakan Özalp'in özenle
sadeleştirdiği Ziyaeddin bin Fahreddin'in "Tevhid ve Gulat-
ı Mutasavvıfa" başlıklı nefis makalesi ise, İslam akidesinin
batıl ve hurafelerden temizlenmesi zaruretini yıllar öncesinden
vurgulaması bakımından önem arzediyor.
Haluk Burhan "ahlak", Abdullah Yıldız "irtica", Mesut
Karaşahan da "totaliterizm"e ilişkin yazılarını yine Umraıı
sayfalarında sizlere sunuyorlar.
Değerli gazeteci Mustafa Özcan, "Aym Panoramasında
İslam dünyasının önemli olaylarından sizleri haberdar ediyor.
Raşid el-Gannuşi'nin Ümran için yazdığı geçtiğimiz
aylarda gerçekleşen Doha Konfransı'na ilişkin yorumları,
vakıayı tespitten ziyade Arap dünyasından "beklentilerini"
yansıtıyor.
Kültür-sanat, deneme, tarihten yansımalar, kitap tanıtım
ve şiir bölümlerinden oluşan "Kırk Ambar" ise, yeni imzalarla
giderek zenginleşiyor.
Daha güzel ve daha doyurucu Ümranlarda buluşmak
dileğiyle...

 

EDİTÖR                                                       Şubat 1998, Sayı:42, Sayfa:1

Değerli okuyucu, Ocak 1998 itibariyle yayın hayatına "aylık" olarak devam eden Umran dergisi, geçen ayki "umut verici" sayısıyla okuyucudan büyük ilgi gördü. İstikrarlı yayın çizgisi ve giderek zenginleşen içeriği ile daha bir beğeni toplayan Umran, sizlerin desteği ile inşaallah daha da güçlenecektir. Bu sayımızda, Türkiye gündeminin ilk sırasına oturan "Refah Partisi'nin kapatılması" olayını kapak konusu olarak seçtik. "Hukuken" mi, yoksa "siyaseten" mi kapatıldığı uzun süre tartışılacağa benzeyen Refah Partisinin, bir siyasal hareket olarak "eleştirel" değerlendirilmesini önümüzdeki sayılarımızda genişçe yapmayı tasarlıyoruz. Bu sayımızda, Cevat Özkaya ve Burhaneddin Can, RP'nin kapatılmasını 28 Şubat süreci bağlamında ele alıyor ve bu çerçevede Türkiye müslümanlannın siyasal konumunu değerlendiriyorlar. Türkiye gündemini bir süredir işgal eden bir diğer konuyu; "Dinde reform" yaygaraları ile kotarılmak istenen "Türki Müslümanlık" projesini, değerli bilim adamı Mustafa Aydın, sosyolojik ve tarihsel temelleriyle ortaya koyuyor ve başarı şansını sorguluyor. Ayrıca Abdurrahman Emiroğlu ve Ubeydullah Baykara da sözkonusu reform tartışmalarını "Ayın Panoraması/Türkiye" bölümünde, değişik bir üslupla ele alıyorlar. Şemseddin Özdemir’in Kur'an eksenli sohbeti ve Celaleddin Vatandaş'ın "Esenlik Yurdunun Çağrısı" başlıklı yazısı, müslümanlara Kur'ani sorumluklarını hatırlatırken; Sedat Şenerman'ın, Kur'an'ı anlamanın ilkelerini yine Kur'an'dan çıkarmaya yönelik çalışması, îslami düşüncenin hangi temeller üzerine bina edilmesi gerektiğinin ipuçlarını veriyor. Gayretli araştırmacı Hakan Özalp'in özenle sadeleştirdiği Ziyaeddin bin Fahreddin'in "Tevhid ve Gulat-ı Mutasavvıfa" başlıklı nefis makalesi ise, İslam akidesinin batıl ve hurafelerden temizlenmesi zaruretini yıllar öncesinden vurgulaması bakımından önem arzediyor. Haluk Burhan "ahlak", Abdullah Yıldız "irtica", Mesut Karaşahan da "totaliterizm"e ilişkin yazılarını yine Umran sayfalarında sizlere sunuyorlar. Değerli gazeteci Mustafa Özcan, "Ayın Panoraması"nda İslam dünyasının önemli olaylarından sizleri haberdar ediyor. Raşid el-Gannuşi'nin Umran için yazdığı geçtiğimiz aylarda gerçekleşen Doha Konfransı'na ilişkin yorumları, vakıayı tespitten ziyade Arap dünyasından "beklentilerini" yansıtıyor. Kültür-sanat, deneme, tarihten yansımalar, kitap tanıtım ve şiir bölümlerinden oluşan "Kırk Ambar" ise, yeni imzalarla giderek zenginleşiyor. Daha güzel ve daha doyurucu Umranlarda buluşmak dileğiyle...

 


 • Sayı: 351
 • Sayı: 350
 • Sayı: 349
 • Sayı: 348
 • Sayı: 347
 • Sayı: 346
 • Sayı: 345
 • Sayı: 344
 • Sayı: 343
 • Sayı: 342
 • Sayı: 341
 • Sayı: 340