AKV'den

 

Selam ünaleyküm,
ilk buluşmamızın üzerinden bir ay geçti. Bu süre içinde, vakıf faaliyetlerimizde
planladığımız bir hedefe daha ulaşabilmiş olmanın zevkini yaşarken, arkadaşlarımızın
müsbet, menfi birtakım eleştirilerine de muhatap olduk. Kültür faaliyetlerimize
verimlilik katan bu tür yapıcı eleştirilerin bültenimizi de olgunlaştıracağına inanıyoruz.
Takdir edersiniz ki amatör bir çalışmayla hazıriadıgımız bu bültenin ilk sayısında
hem estetik hem de muhteva yönünden mükemmel bir sonuç almamız beklenemezdi.
Biz öncelikle bir örnek sayı çıkarmayı düşünmüştük. Bunu gerçekleştirdik.
Eksiklerimizi gördük. İkinci sayımızla biriikte, en çok eleştiri alan estetik proplemimizden
başlayarak beğenerek okuyacağınız bir yayın oluşturmaya çahşıyoruz.
Geçen sayımızda belirttiğimiz gibi, muhteva yönünden farklı beklentilerde olabilecek
arkadaşlanmıza, bültenimizin bir siyasi-kültürel haber ve yorum dergisi olmadığını
hatıriatmak istiyoruz. Bültenimizde, genel olarak AKV merkezli haber, yorum,
araşürma ve seminerierin yanında vakıf üyelerini bilgilendirmeye yönelik iç ve
dış basından ilgi çekici bölümler aktanlacak, okuyuculanmızın şiir, karikatür ve desen
gibi sanat faaliyetlerine yer verilecektir. Aynca, hem arkadaşlarımızın müesseselerini
tanıtmak hemde bültenimize maddi kaücı sağlamak için arka kapakta, ilk sayımızda
başlattığımız reklâm yayınına devam edilecektir. Bu konuda serbest meslek
veya firma sahibi arkadaşlarımızın yardımlannı bekliyoruz...
Bu sayımızda, ilk önce, AKV İstanbul merkezi'nin senelik faaliyetleri içinde en
büyük ve en geniş katıhmla gerçekleşeni, "Geleneksel iftar yemegi"nde AKV adına
bu güzide topluluğa hitap eden Şemsettin ÖZDEMİR arkadaşımızın konuşmasını sunuyoruz...
Mustafa AYDIN'ın Konya'dan gelerek verdiği "Toplumsal Değişme ve İslam"
konulu seminerin yine kendi kaleminden genişçe bir özeti, İslâm'ın değişmeyen
ahlâki prensipleriyle, zaman ve mekân şartları içinde uygulanmış tarihî boyutunun
birbirinden farklı değeriendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

 

EDİTÖR                                          Haziran 1991, Sayı:2, Sayfa:2

Selamünaleyküm, ilk buluşmamızın üzerinden bir ay geçti. Bu süre içinde, vakıf faaliyetlerimizde planladığımız bir hedefe daha ulaşabilmiş olmanın zevkini yaşarken, arkadaşlarımızın müsbet, menfi birtakım eleştirilerine de muhatap olduk. Kültür faaliyetlerimize verimlilik katan bu tür yapıcı eleştirilerin bültenimizi de olgunlaştıracağına inanıyoruz. Takdir edersiniz ki amatör bir çalışmayla hazırladığımız bu bültenin ilk sayısında hem estetik hem de muhteva yönünden mükemmel bir sonuç almamız beklenemezdi. Biz öncelikle bir örnek sayı çıkarmayı düşünmüştük. Bunu gerçekleştirdik. Eksiklerimizi gördük. İkinci sayımızla biriikte, en çok eleştiri alan estetik proplemimizden başlayarak beğenerek okuyacağınız bir yayın oluşturmaya çalışıyoruz. Geçen sayımızda belirttiğimiz gibi, muhteva yönünden farklı beklentilerde olabilecek arkadaşlarımıza, bültenimizin bir siyasi-kültürel haber ve yorum dergisi olmadığını hatırlatmak istiyoruz. Bültenimizde, genel olarak AKV merkezli haber, yorum, araştırma ve seminerierin yanında vakıf üyelerini bilgilendirmeye yönelik iç vedış basından ilgi çekici bölümler aktanlacak, okuyuculanmızın şiir, karikatür ve desen gibi sanat faaliyetlerine yer verilecektir. Ayrıca, hem arkadaşlarımızın müesseselerini tanıtmak hemde bültenimize maddi kalıcı sağlamak için arka kapakta, ilk sayımızda başlattığımız reklam yayınına devam edilecektir. Bu konuda serbest meslek veya firma sahibi arkadaşlarımızın yardımlarını bekliyoruz... Bu sayımızda, ilk önce, AKV İstanbul merkezi'nin senelik faaliyetleri içinde en büyük ve en geniş katıhmla gerçekleşeni, "Geleneksel iftar yemeği"nde AKV adına bu güzide topluluğa hitap eden Şemsettin ÖZDEMİR arkadaşımızın konuşmasını sunuyoruz... Mustafa AYDIN'ın Konya'dan gelerek verdiği "Toplumsal Değişme ve İslam" konulu seminerin yine kendi kaleminden genişçe bir özeti, İslâm'ın değişmeyen ahlâki prensipleriyle, zaman ve mekân şartları içinde uygulanmış tarihî boyutunun birbirinden farklı değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. AKV seminerleri arasında yer alan "Kur'an ve Tarih" Abdullah Yıldız'ın kendi özeti ile sayfalanmızda yer alıyor. Ayrıca, son aylarda sürekli gündemde olan özel TV yayıncılığı konusunda arkadaşımız Haşim VATANDAŞ'ın düşünceleri zannediyorum topluma bir şeyler söylemek isteyenlere yeni ufuklar açacak nitelikte. Gelecek sayıda buluşmak dileğiyle... Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

 


 • Sayı: 351
 • Sayı: 350
 • Sayı: 349
 • Sayı: 348
 • Sayı: 347
 • Sayı: 346
 • Sayı: 345
 • Sayı: 344
 • Sayı: 343
 • Sayı: 342
 • Sayı: 341
 • Sayı: 340