UMRAN'dan

 

Sevgili Ümran okuyucuları,
Yeni bir Ümran ile daha sizleri selamlıyoruz.
•- Sisteme yönelik eleştirilere yer verdiğimiz laisizm ve demokrasi
ağırlıklı sayılarımızın ardından bu sayımızda; son birkaç yıl zarfında
yoğun gelişmelerin yaşandığı Ortadoğu 'yu ele alıyoruz.
Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler, Filistinli müslürtîanların yahûdi
işgal ve zulmüne karşı verdikleri mücadele ve îslam dünyasının geleceği
açısından olduğu kadar, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin dış
politikası açısından da önem arzediyor. Kazablanka Zirvesi ve
Başbakan Tansu Çiller'in İsrail ziyareti gibi son gelişmelerle birlikte
anlaşılmıştır ki, halklanndati uzak politikalar takibeden kukla yöneticiler
sayesinde Ortadoğu artık İsrail'e teslim olmak üzeredir. Filistinli
miislümanlarin mücadelesine set çekme görevi ise zaten FKÖ liderliğine
devredilmiştir. ' /
. Gelişmeleri değişik açılardan ele alan arkadaşlarımız Abdullah
Yıldız, Mesut Karaşahan ve Mustafa Albayrak'm değerlendirmelerini
ve Zaman gazetesi dış haberler müdürü Mustafa Özcan ile yaptığımız
söyleşiyi ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz. Esİd devlet bakanlarınidan
Kamran İnan 'ın vakfımızda yaptığı dışpolitika konulu sohbet ise
hadiselere bir devlet adamının tecrübesiyle ışık tutacaktır kanaatindeyiz.
: _ -. .. .-.V' ' ; _ .r - • ' r , _
Yine bu sayımızda Abdülkadir Karaman'ın "Tarih Islam^ Değildir"
başlıklı incelemesiyle M. Nuri Kaynar'ın "şirk" karamına ilişkin
çalışmalarını sunuyoruz. Mustafa Aydın'ın Kur'anî Kavramlar
dizisinde ise "istiğfar" kamamı ele alınıyor. ^ • _
Türkiye köşemizde son haftalarda yine ülke gündemini meşgul
eden yolsuzluk hadiselerine ilişkin bir değerlendirmeyi. Dünya sayfalarımızda
ise Avrupa solundaki yeni arayışlarla Fransa'daki müslümanların
karşılaştığı başörtüsü yasağına ilişkin çevirileri bulabilirsiniz.
• /
Alıntı ve Değiniler köşemizde basından derlediğimiz ilginç haber
ve yorumları beğeneceğinizi umuyoruruz.
1995 yılının ilk sayışında, biçim ve muhteva olarak ^eni bir
Umran'da buluşmak dileğiyle.

 

EDİTÖR                                          Kasım-Aralık 1994, Sayı:22, Sayfa:1

Sevgili Umran okuyucuları, Yeni bir Umran ile daha sizleri selamlıyoruz. Sisteme yönelik eleştirilere yer verdiğimiz laisizm ve demokrasi ağırlıklı sayılarımızın ardından bu sayımızda, son birkaç yıl zarfında yoğun gelişmelerin yaşandığı Ortadoğu'yu ele alıyoruz. Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler, Filistinli müslümanların yahudi işgal ve zulmüne karşı verdikleri mücadele ve İslam dünyasının geleceği açısından olduğu kadar, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin dış politikası açısından da önem arzediyor. Kazablanka Zirvesi ve Başbakan Tansu Çiller'in İsrail ziyareti gibi son gelişmelerle birlikte anlaşılmıştır ki, halklarından uzak politikalar takibeden kukla yöneticiler sayesinde Ortadoğu artık İsrail'e teslim olmak üzeredir. Filistinli müslümanların mücadelesine set çekme görevi ise zaten FKÖ liderliğine devredilmiştir. Gelişmeleri değişik açılardan ele alan arkadaşlarımız Abdullah Yıldız, Mesut Karaşahan ve Mustafa Albayrak'ın değerlendirmelerini ve Zaman gazetesi dış haberler müdürü Mustafa Özcan ile yaptığımız söyleşiyi ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz. Eski devlet bakanlarından Kamran İnan'ın vakfımızda yaptığı dış politika konulu sohbet ise hadiselere bir devlet adamının tecrübesiyle ışık tutacaktır kanaatindeyiz. Yine bu sayımızda Abdülkadir Karaman'ın "Tarih İslam Değildir" başlıklı incelemesiyle M. Nuri Kaynar'ın "şirk" karamına ilişkin çalışmalarını sunuyoruz. Mustafa Aydın'ın Kur'anî Kavramlar dizisinde ise "istiğfar" kavramı ele alınıyor. Türkiye köşemizde son haftalarda yine ülke gündemini meşgul eden yolsuzluk hadiselerine ilişkin bir değerlendirmeyi, Dünya sayfalarımızda ise Avrupa solundaki yeni arayışlarla Fransa'daki müslümanların karşılaştığı başörtüsü yasağına ilişkin çevirileri bulabilirsiniz. Alıntı ve Değiniler köşemizde basından derlediğimiz ilginç haber ve yorumları beğeneceğinizi umuyoruruz. 1995 yılının ilk sayısında, biçim ve muhteva olarak yeni bir Umran'da buluşmak dileğiyle. Selam ve sevgiler.

 


 • Sayı: 351
 • Sayı: 350
 • Sayı: 349
 • Sayı: 348
 • Sayı: 347
 • Sayı: 346
 • Sayı: 345
 • Sayı: 344
 • Sayı: 343
 • Sayı: 342
 • Sayı: 341
 • Sayı: 340