Seçim Yapmak ve Tarihi Yeniden Başlatmak!

 

Ümran’m bu sayısında, birbirinden bağımsız olmayan üç
farklı konuyu “Türkiye’nin Zor ‘Seçim’i” başlığıyla enineboyuna
tartışıyoruz: Türkiye’deki seçim süreci, AB süreci
ve 11 Eylül süreci.
Bu sayımız, Daniel Pipes ile Francis Fuhuyama’mn bir
hayli tartışma yaratacak makaleleriyle açılıyor: Batı’da İslâm
imajının akademik, siyasî, stratejik, ekonomik ve askerî
çevrelerde olumsuz şekillerde zihinlerde yeretmesinde
ve bu olumsuzllanan İslâm algısından yola çıkılarak küresel
politikalar üretilmesinde kilit rol oynayan Daniel
Pipes’m yazısı, Batıkların İslâm'dan neden ürktüklerini
gösteren bir rapor gibi adeta.
Fukuyama’nın yazısı, tarihin sonu olarak tanımladığı Batanın
zaferinin bir illüzyon olduğunu itiraf eden bir metin.
Fukuyama, 11 Eylül olayından sonra ABD ile Avrupa
arasında çözülmesi son derece zor bir “çatlak” açıldığını,
İslâm'ın Batı’ya en büyük meyan okuyan aktör konumuna
geldiğini, bu yüzden tarihin yeniden başladığını
söylüyor. Fulcuyama’nın metninin önümüzdeki aylarda
tüm dünya ölçeğinde büyük tartışmalar yaratacağını belirterek,
metni dikkatle okumanızı öneriyoruz.
Bu bölümde özelde ABD’nin, genelde Batı’nın Türkiye’ye
nasıl baktıklarını ifşa eden bir belge yayımlıyoruz:
RAND’m Türkiye raporu, nerede, nasıl ve niçin uyanık
olmamız gerektiğini göstermesi açısından önem taşıyor.
Kapak dosyamızın AB Süreci başlıklı bölümünde Muştafa
Aydın, Muharrem Balcı, Dilaver Demirağ ve Abdullah
Yıldız, tam bir yılan hikâyesine dönüşen AB, İslâm ve
Türkiye ilişkilerini analiz ediyorlar. Ayrıca Muharrem
Balcı’nın hazırladığı Umran-Ek’te, Balcı, AB Uyum Yasalarını
ayrıntılı bir şekilde analiz eden ve siyâsî, ekonomik
ve askerî elitlerimizin dikkatle okumaları gereken nefis
bir metin çıkardı.
Seçim Süreci bölümünde, Rasim Özdenören, Mustafa
Tekin, Mehmet Doğan Cevat Özkaya, Tarık Şahin ve
Ahmet Dağ, Türkiye’de seçimlerin neden Türkiye’nin zor
“seçim”ine dönüştürüldüğünü, seçimlere neden AB sürecinin
ve özellikle de 11 Eylül sürecinin gölgesinin düştüğünü
gözler önüne seren makaleler yazdılar.
Derin Analiz’de bu ây Celaleddin Vatandaş, Batı’da çokkültürlülük
tartışmalarının nasıl asimilasyon politikaları
haline getirildiğini gösteren ufuk açıcı bir yolculuğa
çıkarıyor bizi.
Kültür-Sanat sayfalarımızda Mehmet Özay James Joyce’un
bir sanatçı olarak portresini çizerken, Hulusi Öğüt,
Tevfik el-Hakim’in İzis oyununu çözümlüyor.
Yeni Umran’larda buluşmak ümidiyle...

 

EDİTÖR                                          Ekim 2002, Sayı:98, Sayfa:1

Umran’ın bu sayısında, birbirinden bağımsız olmayan üç farklı konuyu “Türkiye’nin Zor ‘Seçim’i” başlığıyla enine boyuna tartışıyoruz: Türkiye’deki seçim süreci, AB süreci ve 11 Eylül süreci. Bu sayımız, Daniel Pipes ile Francis Fuhuyama’nın bir hayli tartışma yaratacak makaleleriyle açılıyor: Batı’da İslâm imajının akademik, siyasî, stratejik, ekonomik ve askerî çevrelerde olumsuz şekillerde zihinlerde yeretmesinde ve bu olumsuz/lanan İslâm algısından yola çıkılarak küresel politikalar üretilmesinde kilit rol oynayan Daniel Pipes’ın yazısı, Batılıların İslâm'dan neden ürktüklerini gösteren bir rapor gibi adeta. Fukuyama’nın yazısı, tarihin sonu olarak tanımladığı Batanın zaferinin bir illüzyon olduğunu itiraf eden bir metin. Fukuyama, 11 Eylül olayından sonra ABD ile Avrupa arasında çözülmesi son derece zor bir “çatlak” açıldığını, İslâm'ın Batı’ya en büyük meyan okuyan aktör konumuna geldiğini, bu yüzden tarihin yeniden başladığını söylüyor. Fukuyama’nın metninin önümüzdeki aylarda tüm dünya ölçeğinde büyük tartışmalar yaratacağını belirterek, metni dikkatle okumanızı öneriyoruz. Bu bölümde özelde ABD’nin, genelde Batı’nın Türkiye’ye nasıl baktıklarını ifşa eden bir belge yayımlıyoruz: RAND’ın Türkiye raporu, nerede, nasıl ve niçin uyanık olmamız gerektiğini göstermesi açısından önem taşıyor. Kapak dosyamızın AB Süreci başlıklı bölümünde Mustafa Aydın, Muharrem Balcı, Dilaver Demirağ ve Abdullah Yıldız, tam bir yılan hikâyesine dönüşen AB, İslâm veTürkiye ilişkilerini analiz ediyorlar. Ayrıca Muharrem Balcı’nın hazırladığı Umran-Ek’te, Balcı, AB Uyum Yasalarını ayrıntılı bir şekilde analiz eden ve siyâsî, ekonomik ve askerî elitlerimizin dikkatle okumaları gereken nefis bir metin çıkardı. Seçim Süreci bölümünde, Rasim Özdenören, Mustafa Tekin, Mehmet Doğan Cevat Özkaya, Tarık Şahin ve Ahmet Dağ, Türkiye’de seçimlerin neden Türkiye’nin zor “seçim”ine dönüştürüldüğünü, seçimlere neden AB sürecinin ve özellikle de 11 Eylül sürecinin gölgesinin düştüğünü gözler önüne seren makaleler yazdılar. Derin Analiz’de bu ây Celaleddin Vatandaş, Batı’da çok kültürlülük tartışmalarının nasıl asimilasyon politikaları haline getirildiğini gösteren ufuk açıcı bir yolculuğa çıkarıyor bizi. Kültür-Sanat sayfalarımızda Mehmet Özay James Joyce’un bir sanatçı olarak portresini çizerken, Hulusi Öğüt, Tevfik el-Hakim’in İzis oyununu çözümlüyor. Yeni Umran’larda buluşmak ümidiyle...

 


 • Sayı: 351
 • Sayı: 350
 • Sayı: 349
 • Sayı: 348
 • Sayı: 347
 • Sayı: 346
 • Sayı: 345
 • Sayı: 344
 • Sayı: 343
 • Sayı: 342
 • Sayı: 341
 • Sayı: 340