Şiddetim Çocuklarından “Çocukların Şiddeti”ne

 

Kur’ân, “mallarınız ve çocuklarınız birer fitne/imtihandır.” (8/28; 64/14-
15) buyurur. Arapça’da altm, gümüş gibi madenlerin curuflarmdan ayrıştırılması
için ateşte eritilerek imbikten geçirilmesi işlemine “fitne” denir. Insanm
çeşitli olaylarla, sıkıntı ve musibetlerle sınanıp imtihan edilmesi için
de bu kavram kullanılır. “Fitne”nin daha başka manaları da vardır.
Din’den yalıtılmış seküler eğitim sisteminin ve “şiddet kültürü”nün dramatik
bir ürünü olarak tüm dünyada hızla yaygınlaşan ve son zamanlarda
Türkiye’de de ciddi bir tırmanış gösteren “okul zorbalığı” ile gündeme gelen
çocuk şiddeti ve saldırganlığı; bu minvalde “çocuk pornosu” sapkınlığı
ile gündeme gelen çocuk istismarı ve tacizi; ayrıca gerçek dünyadan, hatta
oyun dünyasından kopan çocuklar... gibi pek çok sorun, ebeveynlerin altın
mesabesindeki çocuklarıyla çetin imtihanlarının çeşitli göstergeleri olarak
okunmalıdır.
“Dünya hayatının süsü” olan çocuklarımız (18/46) Allah’ın bize emanetidir
ve “göz aydınlığımız” olan çocuklarımızı, Allah’a karşı sorumluluklarının
bilincine ermiş insanlar ve bu insanlara önderlik edecek öncüler olarak
yetiştirmek (25/74) de başlıca görevimiz, sözlü ve fiili duamız olmalıdır.
Kur’ân, böyle bir insan tipinin nasıl yetiştirilebileceğine dair bir örnek olmak
üzere Lokman (a.s)’m oğluna nasihatlerini bize aktarır (Bkz: 31/13-19).
Rabbini birleyerek önce O’na karşı, sonra ana-babaya, sonra da insanlara
karşı görevlerini tanımlayan, söz ve davranış âdâbma kadar örnek bir karakterin
nasıl inşâ edileceğini işaret eden bu âyetlerin tüm ebeveynler ve eğitimciler
tarafından dikkatle okunmasını tavsiye ediyoruz.
Derginiz Ümran, bu hassasiyetlerden yola çıkarak, çocuk şiddeti, okul
zorbalığı, korku kültürü, çocuk-televizyon ilişkisi, çocuk-ebeveyn ilişkisi,
çocuk eğitimi, çocuk istismarı... gibi konuları birbiriyle bağlantılı olarak ele
alan kapsamlı bir dosya hazırladı. Asım Öz, Metin Pişkin, Ahmet Şirin, Ayşe
Uysal, Mustafa Ruhi Şirin, Hüseyin Emin Öztürk, Melissa Kelly ve
Ahmet Gündoğdu gibi çocuk eğitimi uzmanlarının yazılarından oluşan dosyamızın
ve aynı konuda alınması gereken önlemleri içeren cfe’imizin hem
ebeveynlerimize hem de eğitimcilerimize ışık tutacağına inanıyoruz.
Ümran ın bu sayısında ayrıca; küreselleştirilmek istenen “tesettür yasağ
ın a dikkat çeken A.Öz’ün yazısını, geçen ay İstanbul’da yapılan Afrika İslâm
Şûrası’na dair Ahmet Kavas’m bir değerlendirmesini, Mehmet Özay’m
Açe’de yeni dönemin fotoğrafını çeken metnini Gündem bölümümüzde yayınlıyoruz.
Geçen sayıda birinci bölümünü yayınladığımız A.Cemil Ertunç’un
“Cumhurbaşkanlığı Savaşları” yazısının ikinci bölümünü Analiz
sayfalarımızda bulabilirsiniz. Yine bu sayımızda Abdullah Yıldız, Geçmişten
Geleceğe Ko(nu)şanlar dizisinde Erdoğan Gürmen hoca ile nefis bir sohbet
gerçekleştirdi. Ayrıca, Yaşayan İslâm sayfalarımızda Mehmet Çelen’in Helal
Gıda üzerine, Kültür ve Sanat sayfalarımızda ise Mustafa Miyasoğlu’nun
“Babalar ve Oğullar1’ üzerine, A.Vahap Akbaş ın ¡jaman üzerine yazılarım
da kaçırmamalısınız.
Yeni Unıran'larda buluşmak duasıyla.

 

EDİTÖR                                                 Aralık 2006, Sayı:148, Sayfa:1

Kur’ân, “mallarınız ve çocuklarınız birer fitne/imtihandır.” (8/28; 64/14-15) buyurur. Arapça’da altın, gümüş gibi madenlerin curuflarından ayrıştırılması için ateşte eritilerek imbikten geçirilmesi işlemine “fitne” denir. İnsanın çeşitli olaylarla, sıkıntı ve musibetlerle sınanıp imtihan edilmesi içinde bu kavram kullanılır. “Fitne”nin daha başka manaları da vardır. Din’den yalıtılmış seküler eğitim sisteminin ve “şiddet kültürü”nün dramatik bir ürünü olarak tüm dünyada hızla yaygınlaşan ve son zamanlarda Türkiye’de de ciddi bir tırmanış gösteren “okul zorbalığı” ile gündeme gelen çocuk şiddeti ve saldırganlığı; bu minvalde “çocuk pornosu” sapkınlığı ile gündeme gelen çocuk istismarı ve tacizi; ayrıca gerçek dünyadan, hatta oyun dünyasından kopan çocuklar... gibi pek çok sorun, ebeveynlerin altın mesabesindeki çocuklarıyla çetin imtihanlarının çeşitli göstergeleri olarak okunmalıdır. “Dünya hayatının süsü” olan çocuklarımız (18/46) Allah’ın bize emanetidir ve “göz aydınlığımız” olan çocuklarımızı, Allah’a karşı sorumluluklarının bilincine ermiş insanlar ve bu insanlara önderlik edecek öncüler olarak yetiştirmek (25/74) de başlıca görevimiz, sözlü ve fiili duamız olmalıdır. Kur’ân, böyle bir insan tipinin nasıl yetiştirilebileceğine dair bir örnek olmak üzere Lokman (a.s)’ın oğluna nasihatlerini bize aktarır (Bkz: 31/13-19). Rabbini birleyerek önce O’na karşı, sonra ana-babaya, sonra da insanlara karşı görevlerini tanımlayan, söz ve davranış âdâbına kadar örnek bir karakterin nasıl inşâ edileceğini işaret eden bu âyetlerin tüm ebeveynler ve eğitimciler tarafından dikkatle okunmasını tavsiye ediyoruz.Derginiz Umran, bu hassasiyetlerden yola çıkarak, çocuk şiddeti, okul zorbalığı, korku kültürü, çocuk-televizyon ilişkisi, çocuk-ebeveyn ilişkisi, çocuk eğitimi, çocuk istismarı... gibi konuları birbiriyle bağlantılı olarak elealan kapsamlı bir dosya hazırladı. Asım Öz, Metin Pişkin, Ahmet Şirin, AyşeUysal, Mustafa Ruhi Şirin, Hüseyin Emin Öztürk, Melissa Kelly ve Ahmet Gündoğdu gibi çocuk eğitimi uzmanlarının yazılarından oluşan dosyamızın ve aynı konuda alınması gereken önlemleri içeren ek’imizin hem ebeveynlerimize hem de eğitimcilerimize ışık tutacağına inanıyoruz. Umran'ın bu sayısında ayrıca; küreselleştirilmek istenen “tesettür yasağına dikkat çeken A. Öz’ün yazısını, geçen ay İstanbul’da yapılan Afrika İslâm Şûrası’na dair Ahmet Kavas’ın bir değerlendirmesini, Mehmet Özay’ın Açe’de yeni dönemin fotoğrafını çeken metnini Gündem bölümümüzde yayınlıyoruz. Geçen sayıda birinci bölümünü yayınladığımız A.Cemil Ertunç’un “Cumhurbaşkanlığı Savaşları” yazısının ikinci bölümünü Analiz sayfalarımızda bulabilirsiniz. Yine bu sayımızda Abdullah Yıldız, Geçmişten Geleceğe Ko(nu)şanlar dizisinde Erdoğan Gürmen hoca ile nefis bir sohbet gerçekleştirdi. Ayrıca, Yaşayan İslâm sayfalarımızda Mehmet Çelen’in Helal Gıda üzerine, Kültür ve Sanat sayfalarımızda ise Mustafa Miyasoğlu’nun “Babalar ve Oğullar" üzerine, A.Vahap Akbaş'ın zaman üzerine yazılarınıda kaçırmamalısınız. Yeni Umran'larda buluşmak duasıyla.

 


 • Sayı: 351
 • Sayı: 350
 • Sayı: 349
 • Sayı: 348
 • Sayı: 347
 • Sayı: 346
 • Sayı: 345
 • Sayı: 344
 • Sayı: 343
 • Sayı: 342
 • Sayı: 341
 • Sayı: 340