Umran'dan

 

Editör                                           Eylül 1999, Sayı: 61, Sayfa: 1

17 Ağustos 1999 ’da saat 03.02’de meydana gelen ve mer­kez üssü Gölcük olan Türkiye tarihinin en büyük depremi, sade­ce Marmara bölgesini sarsmakla kalmadı; bütün Türkiye’yi de­rinden etkiledi. 40-50 bin civarında can kaybına ve milyarlarca
dolarlık mali zarara yol açan deprem; yalnızca ekonom ik hayatı  değil, siyasal dengeleri, hatta sosyal ilişkileri de etkileyeceğe benziyor.

Öte yandan deprem; bir turnusol kağıdı gibi herşeyi gerçek yüzü ile gözler önüne sermiş bulunuyor. 

Mesela; “Büyük Türkiye”, “güçlü devlet” efsanesi, depremin devasa enkazı altında küçüldü, acze düştü ve adeta kayboldu. Mesela; soyguncu müteahhitler ve rüşvetçi bürokratlarla iş­birliği yaparak ve de onlar için af çıkararak İnsanımızı felakete
sürükleyen kirli yüzlerin maskeleri düştü; “Kral’ın çıplak olduğu” anlaşıldı.

Mesela; bunca dejenerasyona, çürümeye, ve yozlaşmaya rağ­men halkımızın ne kadar diğergâm , ne kadar hayırsever ve ne kadar fedakâr olduğu sevinilerek izlendi.
Mesela; deprem bölgesine ulaşmakta alabildiğine hantal ve yavaş davranan ve enkaz altından gelen çığlıklara neredeyse sa­ğır kalan devletlülerimizin, gönüllü kuruluşların yardımlarını en­gelleme konusunda ne kadar atak olduğu görüldü.

Hasılı deprem , Türkiye’nin birçok yönüyle -olumlu ve olum­suz- gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Öyle anlaşılıyor ki, Marmara depremi üzerinde daha çok konuşacak, çok tartışacağız ve bu vesileyle pek çok konuyu kurumu, sorunu masaya yatıracağız.

Derginiz Ümran, bu sayıda, depremi farklı açılardan ele alı­yor: Yazarlarımız Yıldırım Canoğlu ve Abdullah Yıldız, depremin unutturulmaya çalışılan ilahi boyutunu ele alıyorlar. Dayanışma Vakfı Genel Sekreteri Süleyman Gündüz, Mazlum-Der İst. Şb.
Bşk. Şadi Çarsancaklı İHH Başkanı M ehmet Köse “İnsani Yar­dım Birliği” adı altında örgütlenen gönüllü kuruluşların deprem bölgesine yaptıkları yardım faaliyetleri ve önlerine çıkan engeller konusunda bilgiler veriyorlar. Bu bağlamda yazarımız Mustafa
Özcan da, İslam dünyasının medya tarafından gözardı edilen yardımlarına ışık tutuyor. Ö te yandan, uzun süredir Japonya’da deprem üzerine araştırm alar yapan Jeofizik uzmanı Dr. Ali Os­man Öncel’in yazısı ve İst. B. Şehir Bl. D eprem Md. Mahmut Baş’la yapılan sohbet, deprem in teknik yönüne ilişkin önemli malumatlar içeriyor.

Umran, Ekonomi Çarkı, İslam Dünyası, Yansımalar ve dene­melerle devam ediyor.
Deprem in, içinde yaşadığımız toplumun helakine değil topyekün dirilişine vesile olması duasıyla....
                                                                                                           Umran


 • Sayı: 358
 • Sayı: 357
 • Sayı: 356
 • Sayı: 355
 • Sayı: 354
 • Sayı: 353
 • Sayı: 352
 • Sayı: 351
 • Sayı: 350
 • Sayı: 349
 • Sayı: 348
 • Sayı: 347