İçinde Yaşadığımız Namazlar

 

Gündemdeki bütün olaylar bir yana; ‘büyük güçler’, ‘riskler ve tehditler’, ‘devrimler- darbeler
karşı devrimler ve karşı darbeler’, ‘sert ve akıllı güçler’… şeklinde uzayıp giden listenin genel
kitlenin “dünyanın gittikçe daha yaşanmaz bir yer olduğu” görüşünü beslemesi üzerinde
durmak gerekiyor. Anlamlandırmakta, ilişkilendirmekte, değerlendirmekte kitlelerin güçlük
çektiği bir süreci ifade eden gündemin, ana karakteristiği oldu kaos. Hayatın akışını medya
üzerinden bir fırtınanın ya da çalkantılı bir denizin ortasında takip etmeye çalışıyor insanlar.
Siyasetten, toplumsal olaylardan el etek çekmeye, gelecek hakkında konuşmamaya, ‘gün’e/ ‘ân’a
odaklanmaya ve bireyselleşmeye yol alan bir gidişatı da izah ediyor bu kaçma ve kaçınma hali.
Kaos korkuyu, korku kaçınmayı ve sinikliği doğuruyor.

İçinde Yaşadığımız Namazlar

 

Editör                                                                  Temmuz 2009, Sayı: 179, Sayfa:1

Gündemdeki bütün olaylar bir yana; ‘büyük güçler’, ‘riskler ve tehditler’, ‘devrimler- darbelerkarşı devrimler ve karşı darbeler’, ‘sert ve akıllı güçler’… şeklinde uzayıp giden listenin genelkitlenin “dünyanın gittikçe daha yaşanmaz bir yer olduğu” görüşünü beslemesi üzerindedurmak gerekiyor. Anlamlandırmakta, ilişkilendirmekte, değerlendirmekte kitlelerin güçlükçektiği bir süreci ifade eden gündemin, ana karakteristiği oldu kaos. Hayatın akışını medya üzerinden bir fırtınanın ya da çalkantılı bir denizin ortasında takip etmeye çalışıyor insanlar. Siyasetten, toplumsal olaylardan el etek çekmeye, gelecek hakkında konuşmamaya, ‘gün’e/ ‘ân’aodaklanmaya ve bireyselleşmeye yol alan bir gidişatı da izah ediyor bu kaçma ve kaçınma hali. Kaos korkuyu, korku kaçınmayı ve sinikliği doğuruyor.

 


 • Sayı: 359
 • Sayı: 358
 • Sayı: 357
 • Sayı: 356
 • Sayı: 355
 • Sayı: 354
 • Sayı: 353
 • Sayı: 352
 • Sayı: 351
 • Sayı: 350
 • Sayı: 349
 • Sayı: 348