Ramazanda ''Vaktin Çocuğu'' Olmanın Dayanılmaz Ağırlığı ; Arınmanın Tam Zamanı

 

‹ çinde bin aydan hay›rl› bir geceyi
bar›nd›ran kutlu aya geldik.
Ramazan, zaman›n bizden
al›p götürdüklerini yeniden gösteren
bir vas›tad›r. Ramazan’›n
kendine has bir tad›, kokusu, hâs›-
l› nefsi vard›r. Bu bak›mdan hayattad›
r ve hayat›n gerçek anlam›n›
hat›rlat›r.

Ramazanda ''Vaktin Çocuğu'' Olmanın Dayanılmaz Ağırlığı ; Arınmanın Tam Zamanı

Editör                                                                                          Eylül 2008, Sayı:169, Sayfa:1

İçinde bin aydan hayırlı bir geceyi barındıran kutlu aya geldik. Ramazani zamanın bizden alıp götürdüklerni yeniden gösteren bir vasıtadır. Ramazan'ın kendine has bir tadı, kokusu, hasılı nefsi vardır. Bu bakımdan hayattadır ve hayatın gerçek anlamını hatırlatır. 

 

Yazının Devamı İçin PDF'i Tıklayınız.


 


 • Sayı: 351
 • Sayı: 350
 • Sayı: 349
 • Sayı: 348
 • Sayı: 347
 • Sayı: 346
 • Sayı: 345
 • Sayı: 344
 • Sayı: 343
 • Sayı: 342
 • Sayı: 341
 • Sayı: 340