Umran'dan

 

Değerli Okuyucu,
Bu sayımızda, "sanal irtica" adım önerdiğimiz son haftalann
gündeminden düşürülmeyen, ısıtılıp ısıtılıp tekrar hortlatılan,
temcit pilavı gibi ağızlarda çiğnenip duran "irtica ve
türban" yaygaralanna dikkat çekiyoruz.
Öyle görünüyor ki, birileri, çarşcif, başörtüsü ve türban gibi
simgeleri "sorun" haline getirerek “irtica” çığırtkanlığıyla
ortalığı kanştırıp totaliter egemenliklerine meşruiyet kazandırmaya
çalışıyorlar. Bu amaçla, hallan inançlarına, manevi
değerlerine ve geleneksel yaşam tarzına karşı topyekün bir
saldın başlatıyor ve; psikolojik savaşın bütün unsurlai'im kullanıyorlar.
Aslında somnun temelinde, yetmiş küsür yıldır
halka tepeden dayatılan Batılı yaşam tarzı ile ballan bin jallık
geleneksel-İslami değerlerinin uyuşmaması yatmaktadır. Sorun,
iktidarların zorla kendi felsefelerine inandırılmış bir halle
yaratma sorunudur. Muktedirler bu sevdalanndan vazgeçmedikçe
de sıkıntılar, problemler bitmeyecektir. Ama herkes bilmeli
ki bu asırlık savaşın nihai galibi "samimi müslüman
halk" olacalttır.
Ümran bu sayısında başörtüsü/türbanla gündeme getirilen
işte bu su n ’i sorunu yani "sanal irtica"ı kapak konusu
yapıyor. Yazarlanmız Burhaneddin Can ve Cevat Özkaya, konuyu
değişen iç ve dış siyasal konjonktür açısından, Celaleddin
Vatandaş da iktidarların geleneksel "meşruluk sorunu”
bağlamında ele alıyorlar. Abdullah Yıldız ise "İrtica'm Serüveni"
tefrikasının bu ayki bölümü (Serbest Fırka Olayı ve İrtica
Pai'ayonası] ile, bu "sanal" soruna tarihsel bir perspektif
kazandınyor.
Ayrıca, Umran’ın bu sayısında Mesut Karaşahan, sistemin
“totaliter" karakterine gönderme yaparak halkın bu düzenlerde
nasıl "sürüleştirildiğine" dilckat çekerken; Abdurrahman
Arslan, Türkiye’deki despotik laisizm uygulamasmın
kendi “etik/ahlak"ını üretemediğine işaret ediyor.
Öte yandan, Mustafa Aydm, "Sanal İrtica"ın kurbanı
olarak Refah Partisi’nin kapatılması olayını sosyolojik açıdan
değerlendiriyor. Abdurrahman Emiroğlu ise, Fazilet Partilileri
"geçmişe sünger çekme” tehlikesine karşı uyarıyor.
Ümran, bu sayıda okuyucularına önemli bir "belge" sun u yor.
Gündemdeki konuları, bilhassa “araı-ejim” ve “irtica” tartışmalannı
daha sağhklı değerlendirmek açısından Cumhurbaşkanı
Demirel’in “dünkü ve bugünkü" görüşlerini
mukayese imkanı veren konuşmalarını oldukça ilginç bulacağınızı
umuyoruz
Yine bu sayıda. Muharrem Balcı’nın TCK ve Ahmet Tunbak’ın
Türk Sendikacılığı ile ilgili “analiz” yazıları, Cevad Özkaya’nın
Kosova Sorunu ve Mehdi N. Çetinbaş’ın Kafkasya
ile ilgili yazılan yer alıyor.
Kültür-Sanat ve Kitap sayfalan, İslam Dünyası ve Türkiye
Panoramaları ve Haluk Burhan. Said Çekmegil, Ahmet
Mercan’ın yazıları Ümran sayfalannı süslemeye devam ediyor.
Allah’ın lütfü ve okuyuculanmn desteği ile daha güzel Umran’larda
buluşmak duasıyla.

 

EDİTÖR                                                   Nisan 1998, Sayı:44, Sayfa:1

Değerli Okuyucu, Bu sayımızda, "sanal irtica" adım önerdiğimiz son haftaların gündeminden düşürülmeyen, ısıtılıp ısıtılıp tekrar hortlatılan, temcit pilavı gibi ağızlarda çiğnenip duran "irtica vetürban" yaygaralarına dikkat çekiyoruz. Öyle görünüyor ki, birileri, çarşaf, başörtüsü ve türban gibi simgeleri "sorun" haline getirerek “irtica” çığırtkanlığıyla ortalığı kanştırıp totaliter egemenliklerine meşruiyet kazandırma yaçalışıyorlar. Bu amaçla, hallan inançlarına, manevi değerlerine ve geleneksel yaşam tarzına karşı topyekün bir saldırı başlatıyor ve; psikolojik savaşın bütün unsurlarını kullanıyorlar. Aslında somnun temelinde, yetmiş küsür yıldır halka tepeden dayatılan Batılı yaşam tarzı ile ballan bin yıllık geleneksel-İslami değerlerinin uyuşmaması yatmaktadır. Sorun, iktidarların zorla kendi felsefelerine inandırılmış bir halk yaratma sorunudur. Muktedirler bu sevdalanndan vazgeçmedikçede sıkıntılar, problemler bitmeyecektir. Ama herkes bilmeliki bu asırlık savaşın nihai galibi "samimi müslüman halk" olacaktır. Umran bu sayısında başörtüsü/türbanla gündeme getirilen işte bu suni sorunu yani "sanal irtica"ı kapak konusu yapıyor. Yazarlarımız Burhaneddin Can ve Cevat Özkaya, konuyu değişen iç ve dış siyasal konjonktür açısından, Celaleddin Vatandaş da iktidarların geleneksel "meşruluk sorunu” bağlamında ele alıyorlar. Abdullah Yıldız ise "İrtica'm Serüveni" tefrikasının bu ayki bölümü (Serbest Fırka Olayı ve İrtica Parayonası) ile, bu "sanal" soruna tarihsel bir perspektif kazandınyor. Ayrıca, Umran’ın bu sayısında Mesut Karaşahan, sistemin “totaliter" karakterine gönderme yaparak halkın bu düzenlerde nasıl "sürüleştirildiğine" dikkat çekerken; Abdurrahman Arslan, Türkiye’deki despotik laisizm uygulamasının kendi “etik/ahlak"ını üretemediğine işaret ediyor. Öte yandan, Mustafa Aydın, "Sanal İrtica"ın kurbanı olarak Refah Partisi’nin kapatılması olayını sosyolojik açıdan değerlendiriyor. Abdurrahman Emiroğlu ise, Fazilet Partilileri "geçmişe sünger çekme” tehlikesine karşı uyarıyor. Umran, bu sayıda okuyucularına önemli bir "belge" sunuyor. Gündemdeki konuları, bilhassa “ararejim” ve “irtica” tartışmalarını daha sağhklı değerlendirmek açısından Cumhurbaşkanı Demirel’in “dünkü ve bugünkü" görüşlerini mukayese imkanı veren konuşmalarını oldukça ilginç bulacağınızı umuyoruz. Yine bu sayıda, Muharrem Balcı’nın TCK ve Ahmet Tunbak’ın Türk Sendikacılığı ile ilgili “analiz” yazıları, Cevad Özkaya’nın Kosova Sorunu ve Mehdi N. Çetinbaş’ın Kafkasya ile ilgili yazılan yer alıyor. Kültür-Sanat ve Kitap sayfaları, İslam Dünyası ve Türkiye Panoramaları ve Haluk Burhan, Said Çekmegil, Ahmet Mercan’ın yazıları Umran sayfalarını süslemeye devam ediyor. Allah’ın lütfü ve okuyucularımızın desteği ile daha güzel Umran’larda buluşmak duasıyla.


 • Sayı: 351
 • Sayı: 350
 • Sayı: 349
 • Sayı: 348
 • Sayı: 347
 • Sayı: 346
 • Sayı: 345
 • Sayı: 344
 • Sayı: 343
 • Sayı: 342
 • Sayı: 341
 • Sayı: 340