Umran'dan

 

“Bu, yücelerden indirdiğimiz müberek bir Kitabadır. Öyleyse ona uyun
ve Allah’a karşı sorumluluğunuzun bilincine varın ki, O ’nun rahmetine layık
olabilesiniz.” (6/155)
'‘Hepiniz (ona uyup uymadığınızdan) hesaba çekileceksiniz.” (43/44)
Müm in, Allah’a ve onun Kitab’nıda yer alan hükümlere iman eden,
onlara tabi olan; Allah’a karşı sorumluluk bilinci taşıyan insandır. Ve her
mü’min, yücelerden inen bu Kitab’m emir ve yasaklarına uyup uymadığından
hesaba çekileceğine, bu dünya hayatında yaptığı iyi ya da kötü uygulamaların
karşılığını “Hesap Günü”nde mutlaka göreceğine kesin olarak
inanır.
İnsanlığın dünya ve ahiret mutluluğuna erişmesini sağlayacak ezeli ve
ebedi formülleri, düşünce, inanış ve eylem biçimlerini içeren Kur’an’ın,
içinde bulunduğumuz Ramazan ayında inzal buyurulmuş olması, oruç
ibadetini idrak etmekte olan İslam dünyası için daha bir anlamlı ve değerli
kılar, bu mukaddes zaman dilimini.
“Kur’an bir rehber, bu rehberliğin apaçık delilleri ve doğruyu yanhştan
ayırdedici bir ölçü olarak insanoğluna (ilk defa) bu Ramazan ayıncia
indirilmiştir.” (2/185)
İşte bu nedenledir ki, müminler Ramazan ayı ile Kur’an’ı adeta özdeşleştirmiş;
bu aya “Kur’an ayı” ismini uygun görerek, sırf Allah için tuttukları
oruç ibadetini Kur’an’la süslemeyi gelenek haline getirmişlerdir.
Kur’an’ı okuma, anlama, anlatma ve hayata hakim kılma çabalarında
mü’minler için Riimazan ayı yeni bir ivme, yeni bir “milat” olur, olmalıdır.
“Ey iman edenler! İman ediniz!” (4/136) buyruğuna uyarak; Kur’an’a
yeniden iman etmenin, onun hikmet dolu ayetlerini anlamaya, tefeldcür
etmeye ve hayatımıza aktarmaya çalışmanın tam zamanıdır!
Derginiz Ümran, “Kur’an’ı yaşanır hale getirme” kutlu hedefine katb
d a bulunmak düşüncesiyle bu sayının kapağını Ramazan ve Kur’an’la
süsledi. Bu çerçevede üstad Cevdet Said’in Kur’an’ı insanlığa bir “örneklik”
ve “model” olarak sunmayı vurgulayan yazısını, Kur’an araştırmaları
ile tanınan İsmail Kazdal ile Şemseddin Özdemir’in görüş ve tavsiyelerini
içeren makale ve röportajı, M. Ali Kaynak’m Rasûlüllah’ın Ramazan’mı
konu alan incelemesini, Ahmet Mercan, Caner Doğan ve Ömer
Miraç Yaman’ın bu kutlu ayın coşkusuyla kaleme aldıkları yazılarını sizlere
sunuyoruz.
Ümranın diğer sayfaları, düşünce, araştırma, inceleme ve deneme yazılarına
ek olarak, ekonomi, Türkiye ve dünya gündemi, yansımalar, gökkubbe
ve kitap tanıtımları ile karşınızda.
Ramazan’m m ü’minler için Kur’an’ın rehberhğinde “yeni bir başlangıca”
vesile olması duasıyla...

 

EDİTÖR                                                     Aralık 2000, Sayı:76, Sayfa:1

“Bu, yücelerden indirdiğimiz müberek bir Kitab'dır. Öyleyse ona uyun ve Allah’a karşı sorumluluğunuzun bilincine varın ki, O ’nun rahmetine layık olabilesiniz.” (6/155)'‘Hepiniz (ona uyup uymadığınızdan) hesaba çekileceksiniz.” (43/44)Müm'in, Allah’a ve onun Kitab’nıda yer alan hükümlere iman eden, onlara tabi olan; Allah’a karşı sorumluluk bilinci taşıyan insandır. Ve her mü’min, yücelerden inen bu Kitab’ın emir ve yasaklarına uyup uymadığından hesaba çekileceğine, bu dünya hayatında yaptığı iyi ya da kötü uygulamaların karşılığını “Hesap Günü”nde mutlaka göreceğine kesin olarak inanır. İnsanlığın dünya ve ahiret mutluluğuna erişmesini sağlayacak ezeli ve ebedi formülleri, düşünce, inanış ve eylem biçimlerini içeren Kur’an’ın, içinde bulunduğumuz Ramazan ayında inzal buyurulmuş olması, oruç ibadetini idrak etmekte olan İslam dünyası için daha bir anlamlı ve değerli kılar, bu mukaddes zaman dilimini. “Kur’an bir rehber, bu rehberliğin apaçık delilleri ve doğruyu yanlıştan ayırdedici bir ölçü olarak insanoğluna (ilk defa) bu Ramazan ayında indirilmiştir.” (2/185)İşte bu nedenledir ki, müminler Ramazan ayı ile Kur’an’ı adeta özdeşleştirmiş; bu aya “Kur’an ayı” ismini uygun görerek, sırf Allah için tuttukları oruç ibadetini Kur’an’la süslemeyi gelenek haline getirmişlerdir. Kur’an’ı okuma, anlama, anlatma ve hayata hakim kılma çabalarında mü’minler için Ramazan ayı yeni bir ivme, yeni bir “milat” olur, olmalıdır. “Ey iman edenler! İman ediniz!” (4/136) buyruğuna uyarak; Kur’an’a yeniden iman etmenin, onun hikmet dolu ayetlerini anlamaya, tefekkür etmeye ve hayatımıza aktarmaya çalışmanın tam zamanıdır! Derginiz Umran, “Kur’an’ı yaşanır hale getirme” kutlu hedefine katkıda bulunmak düşüncesiyle bu sayının kapağını Ramazan ve Kur’an’la süsledi. Bu çerçevede üstad Cevdet Said’in Kur’an’ı insanlığa bir “örneklik” ve “model” olarak sunmayı vurgulayan yazısını, Kur’an araştırmaları ile tanınan İsmail Kazdal ile Şemseddin Özdemir’in görüş ve tavsiyelerini içeren makale ve röportajı, M. Ali Kaynak’ın Rasûlüllah’ın Ramazan’ını konu alan incelemesini, Ahmet Mercan, Caner Doğan ve Ömer Miraç Yaman’ın bu kutlu ayın coşkusuyla kaleme aldıkları yazılarını sizlere sunuyoruz. Umranın diğer sayfaları, düşünce, araştırma, inceleme ve deneme yazılarına ek olarak, ekonomi, Türkiye ve dünya gündemi, yansımalar, gökkubbe ve kitap tanıtımları ile karşınızda. Ramazan’ın mü’minler için Kur’an’ın rehberliğinde “yeni bir başlangıca” vesile olması duasıyla...

 


 • Sayı: 358
 • Sayı: 357
 • Sayı: 356
 • Sayı: 355
 • Sayı: 354
 • Sayı: 353
 • Sayı: 352
 • Sayı: 351
 • Sayı: 350
 • Sayı: 349
 • Sayı: 348
 • Sayı: 347