Tarihî Bir Fırsatı Değerlendirebilmek...

 

Ü m ra n , 100. sayısına ulaştı. Son yıllarda gerçekleştirdiği atılım
ve açılımla kültür ve düşünce hayatımızın köşe taşlarından biri
olan bir dergi haline gelmeyi başardı. Atılım ve açılımlarımız elbette
ki sürecek.
Bu sayımızda 3 Kasım seçim sonuçlarını çeşitli açılardan değerlendiren
kapsamlı bir ü m r a n 'la karşınızdayız.
A K Parti’nin 3 Kasım erken genel seçimlerinden sonra tek
başına ezici bir çoğunlukla iş başı yapması, ülkede hemen her
kesimde bir rahatlama havası yarattı. Çünkü ülkede tam bir kıstırılmışlık,
tıkanmışhk, bitmişlik duygusu ve yapay geril imlerin
yarattığı travmalar hakimdi. Ülke tam anlamıyla felç olmuş, yönetilemez
hale getirilmişti.
Bu durumun böyle devam etmesi beklenemezdi: Çünkü ülke
1 9 8 0 ’lerde yakaladığı ekonomik sıçramayı, toplumsal ve siyasal
barışı, kültürel patlamayı devam ettirememiş; üstüne üstlük son
on yıllık süreçte ekonomi çökmüş, siyaset tıkanmış, toplumsal
ve kültürel doku büyük sarsıntı geçirmeye başlamıştı.
Türkiye’nin istikrarsızlıklarla, belirsizliklerle, travmalarla,
yapay sorunlara kaybedecek vakti de, mecali de kalmamıştı.. Bir
an ön ce bir şeyler yapılması gerekiyordu.
Ve 3 Kasım seçimlerinde sandıktan istikrar çıktı; huzur çıktı;
gerilimlere ve yapay gerginliklere, yasaklara ve yasakçılara
halkın protestosu çıktı.
Ümran dergisi olarak bu sayımızda, AKP iktidarının ne an lam
ifade ettiğini sosyolojik, siyasi ve kültürel olarak ve uluslararası
ilişkiler açısından anlamlandırmaya ve analiz etmeye çalışıyoruz.
Muzaffer Emin Göksu, Yıldırım Canoğlu, Ahm et Cemil
Ertunç, Yusuf Kaplan, Necmettin Tiirinay’ın yazıları sadece
AKP iktidarının ne anlam ifade ettiğini analiz etmekle kalmıyor;
ayanı zamanda A K P ’yi bekleyen iç ve dış handikaplara, paradosklara,
tuzaklara dikkat çekiyor.
Bu sayımızda ayrıca bir de soruşturmamız var: Siyaset dünyamızın
en yetenekli ve çalışkan isimlerinden Mehmet Bekaroğlu
ile M. Naci Bostancı, Fikret Başkaya ve diğerlerinin metinlerinde
geçmişe ve geleceğe dönük önemli tespitler yer alıyor. Ayrıca
yine siyaset dünyamızın hanımefendiliğiyle ve çalışkanlığıyla
dikkati çeken isimlerinden Oya Akgönenç, bu sayımızda Kıbrıs’ta
neler olup bittiğini araştıran önemli bir makale yazdı. Mustafa
Özcan, İslâmî söylemlerin siyaseten bitmediğine aksine İslâm
dünyasında İslâmî söylemlerin iktidara gelmeye başladıklarına
dikkat çeken ilginç bir yazıyla tekrar aramızda. Bu sayımızda
ayrıca, arkadaşımız Turan Kışlakçı’nııı Fethi Yeken’le küreselleşme
ekseninde yaptığı bir konuşma yer alıyor.
Derin Analiz’de Mesut Karaşahan, 11 Eylül sürecinde insan
hakları algısındaki kırılmayı analız ediyor.
Bu sayımızda size bir sürprizimiz var: Engin Noyan, K u r ’â n
Ç iin lü ğü "okumalar"ını bundan böyle Umran ’a yazacak.
S on olarak Kemal Ersözlü’yle yaptığımız konuşmayı seçim
dosyası nedeniyle gelecek sayıda yayımlayacağımızı hatırlatmak
isteriz. Daha heyecanlı, hiç yaşlanmayan yepyeni Ümran la rd a
buluşmak dileğiyle bütün müsliimanların Ramazan Bayramlarını
tebrik ediyor, kutlu bayramın tüm insanlığa hayırlar, huzur ve
barış getirmesini Yüce Yaratıcımızdan niyaz ediyoruz.

 

EDİTÖR                                                   Aralık 2002, Sayı:100, Sayfa:1

Umran, 100. sayısına ulaştı. Son yıllarda gerçekleştirdiği atılım ve açılımla kültür ve düşünce hayatımızın köşe taşlarından biri olan bir dergi haline gelmeyi başardı. Atılım ve açılımlarımız elbetteki sürecek. Bu sayımızda 3 Kasım seçim sonuçlarını çeşitli açılardan değerlendiren kapsamlı bir Umran'la karşınızdayız. AK Parti’nin 3 Kasım erken genel seçimlerinden sonra tek başına ezici bir çoğunlukla iş başı yapması, ülkede hemen herkesimde bir rahatlama havası yarattı. Çünkü ülkede tam bir kıstırılmışlık, tıkanmışlık, bitmişlik duygusu ve yapay gerilimlerin yarattığı travmalar hakimdi. Ülke tam anlamıyla felç olmuş, yönetilemez hale getirilmişti. Bu durumun böyle devam etmesi beklenemezdi: Çünkü ülke 1980’lerde yakaladığı ekonomik sıçramayı, toplumsal ve siyasal barışı, kültürel patlamayı devam ettirememiş; üstüne üstlük son on yıllık süreçte ekonomi çökmüş, siyaset tıkanmış, toplumsal ve kültürel doku büyük sarsıntı geçirmeye başlamıştı. Türkiye’nin istikrarsızlıklarla, belirsizliklerle, travmalarla, yapay sorunlara kaybedecek vakti de, mecali de kalmamıştı.. Bir an ön ce bir şeyler yapılması gerekiyordu. Ve 3 Kasım seçimlerinde sandıktan istikrar çıktı; huzur çıktı; gerilimlere ve yapay gerginliklere, yasaklara ve yasakçılara halkın protestosu çıktı. Umran dergisi olarak bu sayımızda, AKP iktidarının ne anlam ifade ettiğini sosyolojik, siyasi ve kültürel olarak ve uluslararası ilişkiler açısından anlamlandırmaya ve analiz etmeye çalışıyoruz. Muzaffer Emin Göksu, Yıldırım Canoğlu, Ahmet Cemil Ertunç, Yusuf Kaplan, Necmettin Türinay’ın yazıları sadece AKP iktidarının ne anlam ifade ettiğini analiz etmekle kalmıyor; ayanı zamanda AKP’yi bekleyen iç ve dış handikaplara, paradosklara, tuzaklara dikkat çekiyor. Bu sayımızda ayrıca bir de soruşturmamız var: Siyaset dünyamızın en yetenekli ve çalışkan isimlerinden Mehmet Bekaroğlu ile M. Naci Bostancı, Fikret Başkaya ve diğerlerinin metinlerinde geçmişe ve geleceğe dönük önemli tespitler yer alıyor. Ayrıca yine siyaset dünyamızın hanımefendiliğiyle ve çalışkanlığıyla dikkati çeken isimlerinden Oya Akgönenç, bu sayımızda Kıbrıs’ta neler olup bittiğini araştıran önemli bir makale yazdı. Mustafa Özcan, İslâmî söylemlerin siyaseten bitmediğine aksine İslâm dünyasında İslâmî söylemlerin iktidara gelmeye başladıklarına dikkat çeken ilginç bir yazıyla tekrar aramızda. Bu sayımızda ayrıca, arkadaşımız Turan Kışlakçı’nın Fethi Yeken’le küreselleşme ekseninde yaptığı bir konuşma yer alıyor. Derin Analiz’de Mesut Karaşahan, 11 Eylül sürecinde insan hakları algısındaki kırılmayı analız ediyor. Bu sayımızda size bir sürprizimiz var: Engin Noyan, Kur’ân Günlüğü "okumalar"ını bundan böyle Umran’a yazacak. Son olarak Kemal Ersözlü’yle yaptığımız konuşmayı seçim dosyası nedeniyle gelecek sayıda yayımlayacağımızı hatırlatmak isteriz. Daha heyecanlı, hiç yaşlanmayan yepyeni Umranlarda buluşmak dileğiyle bütün müslümanların Ramazan Bayramlarını tebrik ediyor, kutlu bayramın tüm insanlığa hayırlar, huzur ve barış getirmesini Yüce Yaratıcımızdan niyaz ediyoruz.

 


 • Sayı: 351
 • Sayı: 350
 • Sayı: 349
 • Sayı: 348
 • Sayı: 347
 • Sayı: 346
 • Sayı: 345
 • Sayı: 344
 • Sayı: 343
 • Sayı: 342
 • Sayı: 341
 • Sayı: 340