Söz Bitti! Şimdi Eylem Zamanı

     Editör                                                                    Mart 2010, Sayı: 187, Sayfa: 4

 

Hamas liderlerinden
Mahmud
el Mebhuh’un
MOSSAD ajanları
tarafından öldürüldüğü yönündeki
iddialar gittikçe güçlenirken,
‹ngiltere ile ‹srail ilişkilerinin
geleceği de gündeme geldi.
MOSSAD’ın, ‹ngiliz gizli servisi
MI6’e, sahte ‹ngiliz pasaportları
kullanarak yurtdışında bir
operasyon düzenleyecekleri bilgisi
verdiği öne sürüldü.

     Hamas liderlerinden Mahmudel Mebhuh’un MOSSAD ajanları tarafından öldürüldüğü yönündeki iddialar gittikçe güçlenirken, İngiltere ile İsrail ilişkilerinin geleceği de gündeme geldi. MOSSAD’ın, İngiliz gizli servisi MI6’e, sahte İngiliz pasaportları kullanarak yurtdışında bir operasyon düzenleyecekleri bilgisi verdiği öne sürüldü.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.


 • Sayı: 358
 • Sayı: 357
 • Sayı: 356
 • Sayı: 355
 • Sayı: 354
 • Sayı: 353
 • Sayı: 352
 • Sayı: 351
 • Sayı: 350
 • Sayı: 349
 • Sayı: 348
 • Sayı: 347