Devlet Dahi Halk İçindir

 

Umran’›n kapa¤›na tafl›d›¤›-
m›z hikmetli söz, bilge flair
Nef’î’ye ait.
“Devletin bekas› için gerekirse
bütün halk› feda ederim” diyen
Dördüncü Murat’a Nef’î’nin verdi¤i
anlaml› cevap tam olarak flöyledir:
“Devlet dahi halk içindir padiflflah›
m.”

Devlet Dahi Halk İçindir

Editör                                                                Ocak 2008, Sayı:161, Sayfa:1

Umran'ın kapağına taşıdığımız hikmetli söz, bilge şair Nef'i'ye ait. ''Devletin bekası için gerekirse bütün halkı feda ederim'' diyen Dördüncü Murat'a Nef'i'nin verdiği annlamlı cevap tam olarak şöyledir : "Devlet dahi halk içindir padişahım."

 

Yazının Devamı İçin PDF'i Tıklayınız.


 


 • Sayı: 351
 • Sayı: 350
 • Sayı: 349
 • Sayı: 348
 • Sayı: 347
 • Sayı: 346
 • Sayı: 345
 • Sayı: 344
 • Sayı: 343
 • Sayı: 342
 • Sayı: 341
 • Sayı: 340