İslâmî Modelin İnşâsı İçin Yeni Bir “Dil” Oluşturmak

 

Ümran bu sayısında, günümüz Müslümanlarının bizce en temel
sorununu müzakere ve münazaraya açıyor: En genel anlamda
Müslümanca bir hayat tarzını ifade eden “İslâmî moder’i bugüne
taşıyıp ‘yeniden’ iıışâ etmenin imkânları nelerdir ve bu
modelin ihyâ ve inşâsına öncülük edecek kadrolar nasıl bir “ik tidar
dili” geliştirmelidir?
“Kurbân ahlâkı*' ile ahlâklanmaları gereken Müslümanlar, “ölçülü,
dengeli, âdil ve mutedil’' bir öncüler topluluğu demek olan
“vasat ümmet”i(2/143) hem oluşturmak hem de bir model olarak
insanlığa sunmak zorundadırlar. Yine Müslümanlar, insanlığa
“şâhidlik: örneklik” etme misyonuna sahip “vasat ümmet”
modelinin yeniden inşâsını mümkün kılacak bir kâl, hâl ve
e f âl “dili” geliştimıek zorundadırlar.
İşbu zaruret, bize, İslâm’ı bir “yaşajna biçimi” olarak bugün nasıl
ikâme edeceğimizin imkânlarını ve dilini tartışma, araştırma
ve oluşturma görevini yüklüyor.
Bu çerçevede Ümran, yetkin kalemlerin kapsamlı ve derinlikli
makalelerini içeren “kapak” dosyasına ilâveten, ayrıca görüşlerine
başvurulan Müslüman fikir ve hareket adamlarının cevaplarından
oluşan bir de “soruşturma” dosyası sunuyor. Kapak
dosyasında yazarlarımız “model” ve “dil” meselesini çeşitli açılardan
irdelerken, soruşturma bölümünde L/mran’ın konuya ilişküı
“soru”sunu tartışıyorlar. Gelecek sayımızda da sürdüreceğimiz
bu tartışmaya, cevabî yazıları ve makaleleriyle katkıda bulunanlara
şükranlarımızı sunarken; sayın Yasin Aktay, Abdurrahman
Arslan, Mustafa Aydın, Muharrem Balcı, Dilaver
Demirağ, Raşid el-Gannûşî, Mustafa İslamoğlu, Hayri Kırbaşoğlu,
Mustafa Tekin, Necmettin Turinay, Hazma Türkmen,
Abdullah Yıldız ve diğerlerinin metinlerine Haziran sayımızda
yer vereceğimizi hatırlatmalıyız.
Umran’ın gündeme ilişkin sayfalarında; Irak’ın işgalini müteakip
bölgede yaşanması muhtemel gelişmeler ve İslâm ümmetinin
durumu tahlil ediliyor: Yıldınm Canoğlu, D. Mehmet Do-
■ ğan ve Fihstİnli yazar Münir Şefik’^in bu minvaldeki yazılarlT
Mustafa Miyasoğlu, M. Nadir Onay ve Kani Torun’un savaşın
farklı boyutlarına vurgu yapan yorumlarıyla tamamlanıyor.
Ayrıca, Mesut Karaşahan’ın Filistin direnişine yeni bir ‘anlam’
katan Rachel olayı bağlamındaki nefis makalesi ile Fehmi Huveydi’nin
ABD’deki Siyonist lobiye ışık tutan incelemesi son
zamanlarda meydana gelen hadiseleri anlama ve anlamlandırmamıza
yardımcı oluyor.
Kültür-Sanat bölümümüz; Hasanali Yıldınm’ın “sanat/çı”, İhsan
Kabil’in “film festivali”, Caner Doğan’ın “çocuk” konularına
ilişkin tahlil ve tasvir yazılarına ek olarak “uyku tulumları'
m seccade” yapıp yola çıkan çağdaş seyyahlar Murat Çelik ve
Haldun Arslancan’ın ilginç gezi notlarıyla zenginleşiyor. Bilgi
v& f ık r a v p n i ila v p ip r y a p a r \ y{JTIc ım n in r \ 7P n ^ n n -
daki tebessüm’ sayfalarımızdan sonra bu ayın ‘ek’inde İzmirli İsmail
Hakkı’nın İslâm Devleti konulu belgesel metni yer alıyor.
Yeni Ümranlarda buluşmak duasıyla.

 

EDİTÖR                                                               Mayıs 2003, Sayı:105, Sayfa:1

Umran bu sayısında, günümüz Müslümanlarının bizce en temel sorununu müzakere ve münazaraya açıyor: En genel anlamda Müslümanca bir hayat tarzını ifade eden “İslâmî model"i bugüne taşıyıp ‘yeniden’ inşâ etmenin imkânları nelerdir ve bu modelin ihyâ ve inşâsına öncülük edecek kadrolar nasıl bir “iktidar dili” geliştirmelidir? “Kur'ân ahlâkı" ile ahlâklanmaları gereken Müslümanlar, “ölçülü, dengeli, âdil ve mutedil" bir öncüler topluluğu demek olan “vasat ümmet”i (2/143) hem oluşturmak hem de bir model olarak insanlığa sunmak zorundadırlar. Yine Müslümanlar, insanlığa “şâhidlik: örneklik” etme misyonuna sahip “vasat ümmet” modelinin yeniden inşâsını mümkün kılacak bir kâl, hâl ve ef'âl “dili” geliştirmek zorundadırlar. İş bu zaruret, bize, İslâm’ı bir “yaşama biçimi” olarak bugün nasıl ikâme edeceğimizin imkânlarını ve dilini tartışma, araştırma ve oluşturma görevini yüklüyor. Bu çerçevede Umran, yetkin kalemlerin kapsamlı ve derinliklimakalelerini içeren “kapak” dosyasına ilâveten, ayrıca görüşlerine başvurulan Müslüman fikir ve hareket adamlarının cevaplarından oluşan bir de “soruşturma” dosyası sunuyor. Kapak dosyasında yazarlarımız “model” ve “dil” meselesini çeşitli açılardan irdelerken, soruşturma bölümünde Umran’ın konuya ilişkin “soru”sunu tartışıyorlar. Gelecek sayımızda da sürdüreceğimiz bu tartışmaya, cevabî yazıları ve makaleleriyle katkıda bulunanlara şükranlarımızı sunarken; sayın Yasin Aktay, Abdurrahman Arslan, Mustafa Aydın, Muharrem Balcı, Dilaver Demirağ, Raşid el-Gannûşî, Mustafa İslamoğlu, Hayri Kırbaşoğlu, Mustafa Tekin, Necmettin Turinay, Hazma Türkmen, Abdullah Yıldız ve diğerlerinin metinlerine Haziran sayımızda yer vereceğimizi hatırlatmalıyız. Umran’ın gündeme ilişkin sayfalarında; Irak’ın işgalini müteakip bölgede yaşanması muhtemel gelişmeler ve İslâm ümmetinin durumu tahlil ediliyor: Yıldırım Canoğlu, D. Mehmet Doğan ve Filistinli yazar Münir Şefik’in bu minvaldeki yazıları, Mustafa Miyasoğlu, M. Nadir Onay ve Kani Torun’un savaşın farklı boyutlarına vurgu yapan yorumlarıyla tamamlanıyor. Ayrıca, Mesut Karaşahan’ın Filistin direnişine yeni bir ‘anlam’ katan Rachel olayı bağlamındaki nefis makalesi ile Fehmi Huveydi’nin ABD’deki Siyonist lobiye ışık tutan incelemesi son zamanlarda meydana gelen hadiseleri anlama ve anlamlandırmamıza yardımcı oluyor. Kültür-Sanat bölümümüz; Hasanali Yıldınm’ın “sanatçı”, İhsan Kabil’in “film festivali”, Caner Doğan’ın “çocuk” konularına ilişkin tahlil ve tasvir yazılarına ek olarak “uyku tulumları'nı seccade” yapıp yola çıkan çağdaş seyyahlar Murat Çelik ve Haldun Arslancan’ın ilginç gezi notlarıyla zenginleşiyor. Bilgi ve fıkra dağarcığınıza yeni ilaveler yapan 'yansımalar' ve 'aynadaki tebessüm’ sayfalarımızdan sonra bu ayın ‘ek’inde İzmirli İsmail Hakkı’nın İslâm Devleti konulu belgesel metni yer alıyor. Yeni Umranlarda buluşmak duasıyla.

 


 • Sayı: 351
 • Sayı: 350
 • Sayı: 349
 • Sayı: 348
 • Sayı: 347
 • Sayı: 346
 • Sayı: 345
 • Sayı: 344
 • Sayı: 343
 • Sayı: 342
 • Sayı: 341
 • Sayı: 340