Umran'dan

 

Türkiye, yapılıp yapılmayacağı uzun süre tartışıldıktan
sonra nihayet kesinleşen netameli, heyecansız ama önemi
hayli büyük bir seçim atmosferinden geçiyor. 28 Şubat gölgesi
ve yetkisiz etkili çevrelerin müdahaleleri, doğrusu 18
Nisan seçimlerini "tartışılır” kılmaya yetiyor.
Sistemin ağababaların, Tek-Partili düzen özlemiyle partilerin
bir kısmını “sakıncah” ilan edip dışladığı, bir kısmmı
ise aileden kabul edip “ayncalıklar” lütfettiği bir seçim, elbette
daha bir anlam ve önem kazanıyor.
Meclis iradesinin “mefluç” hale geldiği, itibannın alabildiğine
sarsıldığı, etkili çevrelere sırtını yaslayanlarm Meclis’e
meydan okuduğu, "Meclis’in üstünlüğü”nün sadece
“lafta” kaldığı bir dönemin hemen ardından seçime gidiliyor
olması, 18 Nisan’ı bir kat daha anlamlı ve önemli kılıyor.
Denilebilir ki, 18 Nisan’da parlamento, sadece Meclis
aritmetiğinin değişmesiyle sonuçlanacak bir seçimden değil,
aynı zamanda Meclis’in yeniden itibarını ve etkinliğini kazanıp
kazanamayacağmı da tayin edecek olan çetin bir sınavdan
geçmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bu sınavı ne ölçüde başaracağını
hep birlikte göreceğiz.
Ümran, böyle bir dönemde Meclis’i bekleyen tarihi görev
ve sorumluluklan vurgulamak amacıyla konuyu kapağına
taşıdı, Yazarlanmız Cevat Özkaya ve Muzaffer Emin Göksu,
“daha etkin bir parlamento”nun ehemmiyetine değinen
yazılarında, milletimizin seçim sonrasında Meclis’ten neler
beklediğini ortaya koyuyorlar, Abdullah Yıldız ise, Birinci
Meclis’ten yola çıkarak Yeni Meclis’i oluşturacak üyeler ve
siyasetçiler için ilginç tarihsel perpektifler sunuyor.
Bu sayımızda ayrıca. Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre’nin
Masonluğun kökenleri ve tarihçesini araştıran önemli
yazı serisinin ilk bölümü yer alıyor.
Yine bu sayıda, değerli sosyolog Tank Tufan’m Birikim
dergisi ve hareketini tahlil eden “Yeni(likçi) Solun Birikimi”
başlıklı ilgi çekici yazısmı yayınlıyoruz.
Ümran Araştırma Grubu’nun hazırladığı Ek’te ise,
Cumhuriyet dönemi seçim sonuçlarını bulabilirsiniz, Aynca
dergimize değerli katkılarda bulunan hanım kardeşlerimiz
Ayşe Yalçın, Esma Uzun, Şerife Büyükkarakaya, Rukiye
Spor, Hidayet Yazıcı ve Zeynep Zeyyan çalışmalarını bundan
böyle “Boyut-Z” imzasıyla sunacaklar sizlere.
ÜHffan tanıdık y azılar , belümlerr imzalarlardevam ediyor.
Yeni Umran’larda buluşmak dileğiyle.

 

EDİTÖR                                                       Nisan 1999, Sayı:56, Sayfa:1

Türkiye, yapılıp yapılmayacağı uzun süre tartışıldıktan sonra nihayet kesinleşen netameli, heyecansız ama önemi hayli büyük bir seçim atmosferinden geçiyor. 28 Şubat gölgesi ve yetkisiz etkili çevrelerin müdahaleleri, doğrusu 18 Nisan seçimlerini "tartışılır” kılmaya yetiyor. Sistemin ağababaların, Tek-Partili düzen özlemiyle partilerin bir kısmını “sakıncalı” ilan edip dışladığı, bir kısmmı ise aileden kabul edip “ayncalıklar” lütfettiği bir seçim, elbette daha bir anlam ve önem kazanıyor. Meclis iradesinin “mefluç” hale geldiği, itibarının alabildiğine sarsıldığı, etkili çevrelere sırtını yaslayanların Meclis’e meydan okuduğu, "Meclis’in üstünlüğü”nün sadece“lafta” kaldığı bir dönemin hemen ardından seçime gidiliyor olması, 18 Nisan’ı bir kat daha anlamlı ve önemli kılıyor. Denilebilir ki, 18 Nisan’da parlamento, sadece Meclis aritmetiğinin değişmesiyle sonuçlanacak bir seçimden değil, aynı zamanda Meclis’in yeniden itibarını ve etkinliğini kazanıp kazanamayacağını da tayin edecek olan çetin bir sınavdan geçmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bu sınavı ne ölçüde başaracağını hep birlikte göreceğiz. Umran, böyle bir dönemde Meclis’i bekleyen tarihi görev ve sorumlulukları vurgulamak amacıyla konuyu kapağına taşıdı, Yazarlarımız Cevat Özkaya ve Muzaffer Emin Göksu, “daha etkin bir parlamento”nun ehemmiyetine değinen yazılarında, milletimizin seçim sonrasında Meclis’ten neler beklediğini ortaya koyuyorlar, Abdullah Yıldız ise, Birinci Meclis’ten yola çıkarak Yeni Meclis’i oluşturacak üyeler vesiyasetçiler için ilginç tarihsel perpektifler sunuyor. Bu sayımızda ayrıca, Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre’nin Masonluğun kökenleri ve tarihçesini araştıran önemli yazı serisinin ilk bölümü yer alıyor. Yine bu sayıda, değerli sosyolog Tank Tufan’ın Birikim dergisi ve hareketini tahlil eden “Yeni(likçi) Solun Birikimi” başlıklı ilgi çekici yazısını yayınlıyoruz. Umran Araştırma Grubu’nun hazırladığı Ek’te ise, Cumhuriyet dönemi seçim sonuçlarını bulabilirsiniz, Aynca dergimize değerli katkılarda bulunan hanım kardeşlerimiz Ayşe Yalçın, Esma Uzun, Şerife Büyükkarakaya, Rukiye Spor, Hidayet Yazıcı ve Zeynep Zeyyan çalışmalarını bundan böyle “Boyut-Z” imzasıyla sunacaklar sizlere. Umran tanıdık yazılar, bölümler, imzalarlar devam ediyor. Yeni Umran’larda buluşmak dileğiyle.

 


 • Sayı: 359
 • Sayı: 358
 • Sayı: 357
 • Sayı: 356
 • Sayı: 355
 • Sayı: 354
 • Sayı: 353
 • Sayı: 352
 • Sayı: 351
 • Sayı: 350
 • Sayı: 349
 • Sayı: 348