Hasbihal

 

EDİTÖR                                      Ocak-Şubat 1995, Sayı:23, Sayfa:2

Değerli okuyucularımız, 1995'in ilk sayısında yeni bir Umran ile karşınıza çıkmaktan mutluluk duymaktayız. Yeni dönem sayfa sayısı ve iç düzen bakımından yaptığımız değişiklikler umarız beğeni ile karşılanmıştır. Bundan böyle sizlere daha dolu bir Umran sunmanın gayreti içinde olacağız. Bu sayıda ağırlıklı olarak milliyetçilik vakasını ele alıyoruz. Milliyetçilik özellikle Doğu Bloku'nun dağılması ve komünist sistemin çöküşüyle berbaber tekrar dünya gündemini meşgul etmeye başlayan bir hadise. Bunun en canlı örneği Bosna'daki katliamları beraberinde getiren Slav milliyetçiliği oldu. Öte yandan Türkiye'de de ulus-devlet dayatmalarının ürünü sayılabilecek bir gelişme olarak Kürt milliyetçiliğinin ve PKK hareketlerinin doğduğunu ve bu hadisenin yine başka bir milliyetçiliği, Türk milliyetçiliğini beslediğini görüyoruz. Bu noktada taban arayışı içindeki sistemin milliyetçiliği körüklediğini de belirtmeliyiz. Gerek modern zamanlardan önce görülen, gerekse 19.yy.'dan itibaren söz konusu olan sistemli yapısıyla milliyetçilik hem müslümanlar hem de tüm dünya açısından hep savaşlara, felaketlere yol açmış, emperyalist dünya sistemine hizmet eden bir vakıa olmuştur. Konuyla ilgili Abdullah Yıldız, Mesut Karaşahan ve Mustafa Albayrak'ın yazılarını, Şemsettin Özdemir ile yaptığımız söyleşiyi ve Cevat Özkaya'nın milliyetçilik konulu bir paneldeki konuşmasından özetlediğimiz görüş ve düşüncelerini aydınlatıcı olması dileğiyle sizlere sunuyoruz. Milliyetçi sol konusunu ele alan Edip Sevinç'in incelemesi ve Henry Grunwald ile Jacques Julliard'dan Sedat Namdar ve Cemal Aydın'ın yaptığı çeviriler ise konuya değişik açılardan ışık tutacaktır kanaatindeyiz. Yine bu sayımızda Mustafa Aydın'ın son iki yüzyılda yaşanan İslami gelişmelere ilişkin değerlendirmesini, M. Nuri Kaynar'ın Kur'an'da şirk konulu çalışmasının devamını bulabilirsiniz. Türkiye sayfalarımızda TMKT ve Sivas olayları üzerine Hukukçular Derneği Başkanı Av. Necati Ceylan ile söyleşiyi yayınlıyoruz. Asaf Hüseyin'in dergimiz için kaleme aldığı Ortadoğu'daki gelişmelere ilişkin bir değerlendirme ile Çeçen cihaına ilişkin kısa bir değiniyi Dünyta sayfalarımızda okuyabilirsiniz. Bosna-Hersek Devlet Başkanı Ali İzzetbegoviç'in BM'de yaptığı konuşmanın tam metnini ise arkadaşımız Yavuz Petek'in çevirisiyle sizlere sunuyoruz. Ayrıca bu sayıdan itibaren alıntılardan kültürel ve sanatsal etkinliklere kadar zengin bir içerekle sunmaya çalışacağımız ve merhum üstad Cemil Meriç'in anısına Kırk Ambar adını verdiğimiz sayfalarımızın da ilgiyle okunacağını umuyoruz. Burada belirtmemiz gereken bir diğer nokta da, gerek yüksek enflasyon ortamının, gerekse dergimizdeki değişikliklerin zorunlu bir sonucu olarak yeni dönemle birlikte yeni fiyat belirleme mecburiyetinde kalışımızdır. Okuyucularımızın bizi bu konuda anlayışla karşılayacaklarını umuyoruz. Daha zengin bir muhtevaya sahip Umran için dergimizlele ilgili her konuda okuyucularımızın katkılarını, Umran'a ilişkin görüş, düşünce ve eleştirilerini beklediğimizi belirterek, Selam ve sevgiler.


 • Sayı: 358
 • Sayı: 357
 • Sayı: 356
 • Sayı: 355
 • Sayı: 354
 • Sayı: 353
 • Sayı: 352
 • Sayı: 351
 • Sayı: 350
 • Sayı: 349
 • Sayı: 348
 • Sayı: 347