“Tuzak Sahibine Dolanır"

 

Tarih boyunca toplıımların kaderine hükmeden şaşmaz bir İlâhî
yasaya(sünTietulIahü) işaret eden Fatır sûresinin 43-44.âyetlerinin
özeti mahiyetindeki bu kısa cümlecik, günümüz için bayii
derin anlamlar içeriyor. Sözkünusu âyetlerin lueait şöyte: --------
"Onlar yeryüzünde büyüklük taslıyor ve kötü/sinsi tuzaklar kuruyorlar.
Halbuki kötü tuzak an c a k sahibine dolanır. Onlar öncekilere
uygulanan yasadan başkasını mı bekliyorlar? Allah’ın yasasında ne bir
değişme bulursun; ne de bir .’sapma!
“OnUır kendileıinden öncekilerin sonunun nasd olduğunu görmek için
yeryüzünde hiç gezip dolaşmadılar mı? Halbuki onlar, bunlardan d a h
a güçlü idiler. Ne göklerde ne de yerde Allah'ı âciz bırakacak bir güç
yoktur. O her şeyi bilen ve her şeye güç yetirendir."
İmdi, Saddam’ın zulmünü vahşi katliamına bahane eden ABD,
yegâne küresel güç olma konumunu ebedîleştirmek için hazırladığı
sinsi planları 11 Eylül’den itibaren bızla uygulama saflıasına
koymuş bulunuyor. Umran’ın 99.sayısında ek olarak sunduğumuz
Bush Doktrini’nden de anlaşılacağı üzere, kendisine itiraz edebilecek
hiçbir rakip güç istemeyen Amerika, “h a k ’ı ‘kitle imha silahlan'ndan
temizleyeceğini” ileri sürerek asıl niyetini yani "İslâm dünyasını
ve İslâm'ın bizzat kendisini bloke etme” projesini gerçekleştirmek
istiyor. Zira Bush’un 11 Eylül akabinde tehdit altında olduğunu
söylediği "Amerikan tipi hayat tarzı’’na ve “Batılı değerlere”
tek köklü itiraz İslâm’dan ve Müslümanlardan geliyor.
Ancak görünen o ki, bu sinsi emellerini gerçekleştirmek için
Irak’a “ha ksız bir savaş" açan ABD’nin kötü tuzakları eline-ayağına
dolanmaya, adeta bir bumerang gibi kendi aleyhine dönmeye
başlamıştır. Irak’ı kısa sürede tepeleyeceğini sanan ABD, saldırının
ilk haftasında “şok ve dehşete" düşmüş, bütün bir insanlığın
"nefret" ve “is>an”ını celbetmiştir.,Ve korkunç silahları ile
binlerce masum Müslümanı katlederek Irak’ı işgal etse bile,
Amerika’nın orta ve uzun vadede kaybetmesi kesindir.
Umran’ın kapağına taşıdığımız bu İlahî yasayı, Yıldırım Canoğlu,
Firavun’un Hz. Musa ile mücadelesi bağlamında tahlil ederken
Abdullah Yıldız, insanlığın fıtrî isyanı çerçevesinde yorumluyor.
Abdurrahman Arslan’ın “Anglosaksonların İslâm’la kavgası”
olarak tanımladığı bu saldırının sözkonusu güçler için “şok
ve debşet”e dönüşmeye başladığını söylüyor İbrahim Karagül.
Bu çerçevede The Enomist’ten yaptığımız Batı bakışını yansıtan
çevirinin Noam Chomsky’nin “derin kaygılan” eşliğinde okunmasını
öneriyoruz.
Umran-ek’te yer verdiğimiz tarihçi Veli Şirin’in Osmanh sonrası
İrak tarihine ışık tutan yazısı ile Y.Sinan Zavalsız’ın petrolün
jeopolitiğine vurgu yapan analiz yazısı, bugünkü olayları anlama
ve anlamlandırmada önemli ipuçları sunuyor. Keza Kl.Nadir
Önay ve Mustafa Miyasoğlu’nuh Diyâr-ı Bağdat yazıları konuya
ilişkin duyarlılıklarımızı besliyor.
Bu sayıda Mustafa Aydın’ın iktidarcılık olgusu, W.Chittick’in
"teksir'tevhîd” eksenli derinlikli metinlerinin yer aldığı İslam
Düşüncesi bölümünü, önümüzdeki sayıda “ İslâm'ın kurucu
dillini konu alan kapsamlı bir dosyaya dönüştürmeyi planlıyoruz.
Tanıdık bölümlerle devam eden Umran’ın yeni sayılarında
buluşmak duasıyla...

 

EDİTÖR                                          Nisan 2003, Sayı:104, Sayfa:1

Tarih boyunca toplumların kaderine hükmeden şaşmaz bir İlâhî yasaya (sünnetullaha) işaret eden Fatır sûresinin 43-44. âyetlerinin özeti mahiyetindeki bu kısa cümlecik, günümüz için hayli derin anlamlar içeriyor. Söz konusu âyetlerin meali söyle: "Onlar yeryüzünde büyüklük taslıyor ve kötü/sinsi tuzaklar kuruyorlar. Halbuki kötü tuzak ancak sahibine dolanır. Onlar öncekilere uygulanan yasadan başkasını mı bekliyorlar? Allah’ın yasasında ne bir değişme bulursun; ne de bir sapma! “Onlar kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmek için yeryüzünde hiç gezip dolaşmadılar mı? Halbuki onlar, bunlardan daha güçlü idiler. Ne göklerde ne de yerde Allah'ı âciz bırakacak bir güç yoktur. O her şeyi bilen ve her şeye güç yetirendir. "İmdi, Saddam’ın zulmünü vahşi katliamına bahane eden ABD, yegâne küresel güç olma konumunu ebedîleştirmek için hazırladığı sinsi planları 11 Eylül’den itibaren hızla uygulama safhasına koymuş bulunuyor. Umran’ın 99. sayısında ek olarak sunduğumuz Bush Doktrini’nden de anlaşılacağı üzere, kendisine itiraz edebilecek hiçbir rakip güç istemeyen Amerika, Irak’ı ‘kitle imha silahları'ndan temizleyeceğini” ileri sürerek asıl niyetini yani "İslâm dünyasını ve İslâm'ın bizzat kendisini bloke etme” projesini gerçekleştirmek istiyor. Zira Bush’un 11 Eylül akabinde tehdit altında olduğunu söylediği "Amerikan tipi hayat tarzı’’na ve “Batılı değerlere” tek köklü itiraz İslâm’dan ve Müslümanlardan geliyor. Ancak görünen o ki, bu sinsi emellerini gerçekleştirmek için Irak’a “haksız bir savaş" açan ABD’nin kötü tuzakları eline-ayağına dolanmaya, adeta bir bumerang gibi kendi aleyhine dönmeye başlamıştır. Irak’ı kısa sürede tepeleyeceğini sanan ABD, saldırının ilk haftasında “şok ve dehşete" düşmüş, bütün bir insanlığın"nefret" ve “isyan”ını celbetmiştir. Ve korkunç silahları ile binlerce masum Müslümanı katlederek Irak’ı işgal etse bile, Amerika’nın orta ve uzun vadede kaybetmesi kesindir. Umran’ın kapağına taşıdığımız bu İlahî yasayı, Yıldırım Canoğlu, Firavun’un Hz. Musa ile mücadelesi bağlamında tahlil ederken Abdullah Yıldız, insanlığın fıtrî isyanı çerçevesinde yorumluyor. Abdurrahman Arslan’ın “Anglosaksonların İslâm’la kavgası” olarak tanımladığı bu saldırının sözkonusu güçler için “şokve dehşet”e dönüşmeye başladığını söylüyor İbrahim Karagül. Bu çerçevede The Enomist’ten yaptığımız Batı bakışını yansıtan çevirinin Noam Chomsky’nin “derin kaygılan” eşliğinde okunmasını öneriyoruz. Umran-ek’te yer verdiğimiz tarihçi Veli Şirin’in Osmanlı sonrası Irak tarihine ışık tutan yazısı ile Y.Sinan Zavalsız’ın petrolün jeopolitiğine vurgu yapan analiz yazısı, bugünkü olayları anlama ve anlamlandırmada önemli ipuçları sunuyor. Keza M. Nadir Önay ve Mustafa Miyasoğlu’nuh Diyâr-ı Bağdat yazıları konuya ilişkin duyarlılıklarımızı besliyor. Bu sayıda Mustafa Aydın’ın iktidarcılık olgusu, W.Chittick’in "teksir'tevhîd” eksenli derinlikli metinlerinin yer aldığı İslam Düşüncesi bölümünü, önümüzdeki sayıda “İslâm'ın kurucu dili"ni konu alan kapsamlı bir dosyaya dönüştürmeyi planlıyoruz. Tanıdık bölümlerle devam eden Umran’ın yeni sayılarında buluşmak duasıyla...

 


 • Sayı: 351
 • Sayı: 350
 • Sayı: 349
 • Sayı: 348
 • Sayı: 347
 • Sayı: 346
 • Sayı: 345
 • Sayı: 344
 • Sayı: 343
 • Sayı: 342
 • Sayı: 341
 • Sayı: 340