Yükselen Dindarlık mı ?

 

"Temel problem kapitalizm ve tüketim çılgınlığı
meselesidir. Müsiümanlar buna karşı bir
başka model geliştirmek durumunda; bunu geliştiremedikleri
için şu anda kapitalist tavırları, tü ketim
tavırlarını Müslümanlık diye bize yu t tu ru yorlar.
Bunun için de çeşitli isimler altında İslam'ı
bu tüketim modeline uygun hale getirilmek
isteniyor."

Yükselen Dindarlık mı ?

Editör                                                                Şubat 2009, Sayı:174, Sayfa:40

"Temel problem kapitalizm ve tüketim çılgınlığı meselesidir. Müslümanlar buna karşı bir başka model geliştirmek durumunda; bunu geliştiremedikleri için şu anda kapitalist tavırları, tüketim tavırlarını Müslümanlık diye bize yutturuyorlar. Bunun için de çeşitli isimler altında İslam'ı bu tüketim modeline uygun hale getirilmek isteniyor."

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.


 


 • Sayı: 358
 • Sayı: 357
 • Sayı: 356
 • Sayı: 355
 • Sayı: 354
 • Sayı: 353
 • Sayı: 352
 • Sayı: 351
 • Sayı: 350
 • Sayı: 349
 • Sayı: 348
 • Sayı: 347