"Bu Gidiş Nereye?"

 

BU GİDİŞ NEREYE? Paneli

Umran Kültür Medeniyet Hareketi tarafından düzenenlenen “Dünyevileşme, sekülerleşme ve laikleşme” temalarının işlendiği Umran Toplantılarının sonuncusu Fatih Ali Emiri Kültür Merkezinde gerçekleşti. Yoğun bir katılımın olduğu toplantıda “Bu gidiş nereye?” sorusunun cevabı arandı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantının moderatörlüğünü Av. Muammer Çınar yaptı.

Umran Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Şemsettin Özdemir ve Araştırma Kültür Vakfı mütevelli heyeti başkanıProf. Dr. Burhanettin Can toplantıda tebliğlerini sundular.Toplantının açılış konuşmasını yapan Av. Muammer Çınar, konuşmasına “Bu Gidiş Nereye?” sorusunu en çok soran ve cevaplandıran merhum şair Mehmet Akif Ersoy’a rahmet dileyerek başladı. Bugün tartışmaya açılan konunun ülkenin genel problemleri değil Müslümanların içe dönük problemleri olduğunu ve öz eleştiri niteliği taşıdığını ifade etti. Müslümanların birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye etmeleri ve birbirlerine nasihat etmeleri niteliğinde olacağını söyledi. 

Bu kapsamda tebliğini sunan Şemsettin Özdemir, “Amerika, yeni dönemde savaşın Müslümanlarla ve İslamla olacağını açıkça ilan etmiştir. Bundan sonra da Büyük Ortadoğu Projesini uygulamaya koymuştur. Buna rağmen Müslümanlar bu savaşı ciddiye almamışlardır. Ancak, yanılmışlardır. Son yıllarda Müslümanlar Türkiye de etkin yerlere gelmişlerdir. Bu durum onların sorumluluklarını  Müslümanların sayıları ciddi olarak artmıştır. İstanbul tarihte olmadığı kadar yoğun şekilde Müslümanlaşmıştır. Bu artışı Kalitede artışa da çevirmeliyiz. İbadet, hayatın Kur’an'a göre yaşanmasıdır. Hayatın tamamını ibadetleştirmeliyiz. Buna uygun sistem geliştirecek nesiller yetiştirmeliyiz. Kur’an'ı anlamak ve yaşamak için okumalıyız. Kur’an-ı çatışma aracı yapmamalıyız. Kur’an dinamik ve derinlemesine okunmalıdır. Ancak bu taktirde vahye uygun bir sitem oluşturabiliriz. Problemlere çözüm üretecek nesil ancak Kur’an ı doğru anlayan bir nesille mümkündür. Din eğitimimizi yeniden gözden geçirmeliyiz. Tedriciliği önemsemeliyiz. Yaşayan İslam olmayızı. Yeniden mücadeleye dönmemiz lazım. Kur’an ı hayatımıza yeniden hakim kılmak için okumalıyız.”

Prof. Dr. Burhanettin CAN konuşmasına Bakara Suresinin 44. Ayetinde vurgulanan “ Siz başkasına  öğüt verirken kendinizi unutuyor musunuz” ayetine vurgu yaparak başladı. Prof. Dr. Burhanettin Can’ın konuşmasından satır başları ise şu şekildeydi “Hak ile batılın karışımı hak değildir. Medeniyet algımızı netleştirmeliyiz. İnanç ve değerlerde uzlaşma olmaz. Teknik konularda iş birliği olabilir. Hedefimiz tüm dünyanın İslamlaştırılmasıdır. İslam’ın mesajını tüm dünyaya ulaştırmamız gerekiyor. Müslümanlıkta muhteva çok önemlidir. Dışarıdan nasıl göründüğünüz önemlidir. Alimlerin ve kanaat önderlerinin göre yol göstericiliktir. Yapıcı bir dil kullanmak gerekir. Gerektiği gibi cihat yapmakla hepimizin görevidir. Müslümanlar Kur’an ve sünnet ile arınmalıdırlar. Müslümanlar olarak ortak paydalarımızı öne çekerek konuşmalıyız.

Parlamento dışı siyaseti önemsemeliyiz. İdarecileri denetlemeliyiz. Doğru işlerinde destek olmalıyız. Müslüman coğrafya da ve ülkemizde Büyük Ortadoğu Projesi, Sevr kapsamında eylemler planlanmaktadır. Bunlara karşı mücadele etmeliyiz. Toplumu örgütlü ve teşkilatlı hale getirmeliyiz. Bu kapsamda STK’ları desteklemeli, aktifleştirmeliyiz. İnsan kişiliği üzerinde %40 çevre, %40 fıtrat ve %20 eğitim faktörünün etkili olduğunu bilerek çevresel etkenleri, TV, internet vb. iletişim araçlarını ifsat edicilikten çıkarıp, faydalı hale getirmeliyiz. Müslümanlar film, sinema ve çizgi film sektörüne el atmalıdır. Din yalnız Allah için oluncaya kadar mücadeleye devam etmeliyiz. Asır suresinde olduğu gibi hakkı ve sabrı tavsiye eden, iyi işler yapan Müslümanlar olmalıyız.” Toplantı Av. Muammer Çınar’ın katılımcılara teşekkür konuşması ile sona erdi.


 • Sayı: 358
 • Sayı: 357
 • Sayı: 356
 • Sayı: 355
 • Sayı: 354
 • Sayı: 353
 • Sayı: 352
 • Sayı: 351
 • Sayı: 350
 • Sayı: 349
 • Sayı: 348
 • Sayı: 347