Uluslrarası Aliya Sempozyumu

 

Aliya’n›n vefat›n›n ard›ndan
befl y›l geçti. Aradan
geçen zaman içinde görüldü
ki, Aliya, belki Türkiye’de
en az Bosna’daki kadar bir anlam
ifade ediyor.

Uluslararası Aliya Sempozyumu

UMRAN                                                                      Kasım 2008, Sayı:171, Sayfa:86

Aliya’nın vefatının ardından beş  yıl geçti. Aradan geçen zaman içinde görüldüki, Aliya, belki Türkiye’de en az Bosna’daki kadar bir anlam ifade ediyor.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.


 


 • Sayı: 333
 • Sayı: 332
 • Sayı: 331
 • Sayı: 330
 • Sayı: 329
 • Sayı: 328
 • Sayı: 327
 • Sayı: 326
 • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321