Erzurumlu Sıtkı Bey

 

Gaziosmanpafla Üniversitesi ö¤retim üyelerinden Mehmet
Karatafl’›n hocas› S›tk› Aras için bir arma¤an olarak
haz›rlad›¤› “Erzurumlu S›tk› Bey” isimli eser dergah yay›
mlar› taraf›ndan yay›mland›.

 

UMRAN                                        Ağustos 2004, Sayı:120, Sayfa:93

Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim üyelerinden Mehmet Karataş’ın hocası Sıtkı Aras için bir armağan olarak hazırladığı “Erzurumlu Sıtkı Bey” isimli eser dergah yayımları tarafından yayımlandı.

Yazının Devamı İçin PDF'i Tıklayınız.


 • Sayı: 302
 • Sayı: 301
 • Sayı: 300
 • Sayı: 299
 • Sayı: 298
 • Sayı: 297
 • Sayı: 296
 • Sayı: 295
 • Sayı: 294
 • Sayı: 293
 • Sayı: 292
 • Sayı: 291