Erzurumlu Sıtkı Bey

 

Gaziosmanpafla Üniversitesi ö¤retim üyelerinden Mehmet
Karatafl’›n hocas› S›tk› Aras için bir arma¤an olarak
haz›rlad›¤› “Erzurumlu S›tk› Bey” isimli eser dergah yay›
mlar› taraf›ndan yay›mland›.

 

UMRAN                                        Ağustos 2004, Sayı:120, Sayfa:93

Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim üyelerinden Mehmet Karataş’ın hocası Sıtkı Aras için bir armağan olarak hazırladığı “Erzurumlu Sıtkı Bey” isimli eser dergah yayımları tarafından yayımlandı.

Yazının Devamı İçin PDF'i Tıklayınız.


 • Sayı: 333
 • Sayı: 332
 • Sayı: 331
 • Sayı: 330
 • Sayı: 329
 • Sayı: 328
 • Sayı: 327
 • Sayı: 326
 • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321