Ortadoğu'dan

 

Arap dünyasındaki gazetecilerin
yazılarından seçtiğimiz yazıları her ay
Ortadoğu’dan başlığıyla yayımlıyoruz.
Burada yayımladığımız yazılarda ortaya
konulan tüm analizlerin gerçek/doğru
olduğu veya bunların tümüne katıldığımız
söylenemez. Yazıları tercüme etme
amacımız, olayların yorumlanmasında
ortaya konulan bakış açısı farklılıklarını
görünür kılarak meseleler karşısında
yapılan analizlerin hangi argümanlardan
hareketle yapıldığını okurlarımızın
fark etmesini sağlamaktır. Yazıların/
yorumların bu perspektifle okunmasının
Ortadoğu’daki dolayısıyla dünyadaki
gelişmeleri kavrama sürecine önemli
katkılarının olacağını düşünüyoruz.
Yazılar Harun Ersoy tarafından Türkçeye
çevrilmiştir. (Umran)

 

Umran                                                 Mart 2018, Sayı: 283, Sayfa: 20

Arap dünyasındaki gazetecilerinyazılarından seçtiğimiz yazıları her ayOrtadoğu’dan başlığıyla yayımlıyoruz.Burada yayımladığımız yazılarda ortayakonulan tüm analizlerin gerçek/doğruolduğu veya bunların tümüne katıldığımızsöylenemez. Yazıları tercüme etmeamacımız, olayların yorumlanmasındaortaya konulan bakış açısı farklılıklarınıgörünür kılarak meseleler karşısındayapılan analizlerin hangi argümanlardanhareketle yapıldığını okurlarımızınfark etmesini sağlamaktır. Yazıların/yorumların bu perspektifle okunmasınınOrtadoğu’daki dolayısıyla dünyadakigelişmeleri kavrama sürecine önemlikatkılarının olacağını düşünüyoruz.Yazılar Harun Ersoy tarafından Türkçeyeçevrilmiştir. (Umran)

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.


 • Sayı: 335
 • Sayı: 334
 • Sayı: 333
 • Sayı: 332
 • Sayı: 331
 • Sayı: 330
 • Sayı: 329
 • Sayı: 328
 • Sayı: 327
 • Sayı: 326
 • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324