70 Yıl Önce 70 Yıl Sonra Türkiye'de Parti Kapatmanın Raconu

 

UMRAN                                                   Şubat 1998, Sayı:43, Sayfa:66

1925’te: Önce Şeyh Sait isyanı bahane edilerek sıkıyönetim ilan edilip Takrir-i Sükûn Kanunu çıkarılır ve her görüşten hemen bütün basın yayın organlarına yasal ama getirilir, kapatılır. Sonra Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile isyan arasında bağlantı kurulur.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.


 • Sayı: 302
 • Sayı: 301
 • Sayı: 300
 • Sayı: 299
 • Sayı: 298
 • Sayı: 297
 • Sayı: 296
 • Sayı: 295
 • Sayı: 294
 • Sayı: 293
 • Sayı: 292
 • Sayı: 291