70 Yıl Önce 70 Yıl Sonra Türkiye'de Parti Kapatmanın Raconu

 

UMRAN                                                   Şubat 1998, Sayı:43, Sayfa:66

1925’te: Önce Şeyh Sait isyanı bahane edilerek sıkıyönetim ilan edilip Takrir-i Sükûn Kanunu çıkarılır ve her görüşten hemen bütün basın yayın organlarına yasal ama getirilir, kapatılır. Sonra Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile isyan arasında bağlantı kurulur.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.


 • Sayı: 314
 • Sayı: 313
 • Sayı: 311-312
 • Sayı: 309-310
 • Sayı: 308
 • Sayı: 307
 • Sayı: 306
 • Sayı: 305
 • Sayı: 304
 • Sayı: 303
 • Sayı: 302
 • Sayı: 301