Müslümanın İktidarla İmtihanı

 

24Aralık1995genç lseçim lerinde nyaklaşı kü ça ysonr a 
zind egüçleri ntemenniler iil e 
kurula n"zorak ikoalisyon " 
anca kü ça yayakt akalabildi . 
"Koalisyon"da nço k"cad ıka zanı"n randıra nAnayo l(Çık mazyöl)hükümeti ,ortakları n 
birbirlerin iihanetl ev e"sırtında nhançerlemek"l e 
suçlamalar ıv eRP'ninetkilimuhalefetiil ekısasüre d eçökt üv e"rüzga rgibi "geçti.

 

UMRAN                                        Temmuz-Ağustos 1996, Sayı:32, Sayfa:3

24 Aralık 1995 genel seçimlerinden yaklaşık üç ay sonra zinde güçlerin temennileri ile kurulan "zoraki koalisyon" ancak üç ay ayakta kalabildi. "Koalisyon"dan çok "cadı kazanı"nı andıran Anayol (Çık mazyol) hükümeti, ortakların birbirlerini ihanetle ve "sırtından hançerlemek"le suçlamaları ve RP'nin etkili muhalefeti ile kısa sürede çöktü ve "rüzgar gibi "geçti.

Yazının Devamı İçin  Tıklayınız.

 


 • Sayı: 333
 • Sayı: 332
 • Sayı: 331
 • Sayı: 330
 • Sayı: 329
 • Sayı: 328
 • Sayı: 327
 • Sayı: 326
 • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321