"Doğu'nun Kızı" Batının Kırdığı Son Oyuncak mı ?

 

Pakistan’›n ve Müslüman halk›n›n bafl› sa¤olsun. 27 Aral›k 2007 günü suikast
sonucu öldürülen Benazir Butto’nun otobiyografisine verdi¤i isimdir;
“Do¤u’nun K›z›”.

"Doğu'nun Kızı" Batının Kırdığı Son Oyuncak mı ?

UMRAN                                                               Ocak 2008, Sayı:161, Sayfa:4

Pakistan’ın ve Müslüman halkının başı sağolsun. 27 Aralık 2007 günü suikast sonucu öldürülen Benazir Butto’nun otobiyografisine verdiği isimdir;“Doğu’nun Kızı”.

 

Yazının Devamı İçin PDF'i Tıklayınız. • Sayı: 314
 • Sayı: 313
 • Sayı: 311-312
 • Sayı: 309-310
 • Sayı: 308
 • Sayı: 307
 • Sayı: 306
 • Sayı: 305
 • Sayı: 304
 • Sayı: 303
 • Sayı: 302
 • Sayı: 301