Psikolojik Savaşta Yeni Bir Boyut: Tehdit

 

Psikolojik savaşla ilgili Ümr
a n ’da. y a y ın la n a n y az ıd a; bu
savaşın, Gazi O lay la rı ile b irlik
te çok g en iş am a ç lı o la rak
başladığı ve her geçen gün dozajını
artırarak devam edeceği
ifad e e d ilm iş tir

 

Burhanettin CAN                            Mart-Nisan 1997, Sayı:36, Sayfa:4

Psikolojik savaşla ilgili Ümran’da yayınlanan yazıda; bu savaşın, Gazi Olayları ile birlikte çok geniş amaçlı olarak başladığı ve her geçen gün dozajını artırarak devam edeceği ifade edilmiştir.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.

 


 • Sayı: 351
 • Sayı: 350
 • Sayı: 349
 • Sayı: 348
 • Sayı: 347
 • Sayı: 346
 • Sayı: 345
 • Sayı: 344
 • Sayı: 343
 • Sayı: 342
 • Sayı: 341
 • Sayı: 340