Psikolojik Savaşta Yeni Bir Boyut: Tehdit

 

Psikolojik savaşla ilgili Ümr
a n ’da. y a y ın la n a n y az ıd a; bu
savaşın, Gazi O lay la rı ile b irlik
te çok g en iş am a ç lı o la rak
başladığı ve her geçen gün dozajını
artırarak devam edeceği
ifad e e d ilm iş tir

 

Burhanettin CAN                            Mart-Nisan 1997, Sayı:36, Sayfa:4

Psikolojik savaşla ilgili Ümran’da yayınlanan yazıda; bu savaşın, Gazi Olayları ile birlikte çok geniş amaçlı olarak başladığı ve her geçen gün dozajını artırarak devam edeceği ifade edilmiştir.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.

 


 • Sayı: 327
 • Sayı: 326
 • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317
 • Sayı: 316
 • Sayı: 315