3. Nesil Kadife Darbe Teşebbüsü TAKSİM OPERASYONU

 

Sovyetlerin yıkılması
ile yeni bir tür Soğuk
Savaş dönemi başlamıştır.
Eski Soğuk savaşın en
önemli aracı, “sert güç”
(silah ve ekonomik) iken
yeni soğuk savaşın aracı
“yumuşak güçtür”. Sert
güç kullanımında baskı
tehdit varken, yumuşak
güç kullanımında ikna
esastır; kendi menfaatine olanın muhatabının menfaatine
olduğuna inandırma ve ikna etme söz konusudur.
Mücadelede kullanılan gücün değişimine
bağlı olarak organizasyon yapıları ve mücadele
şekilleri de değişmektedir. Yeni soğuk savaşın en
önemli ve etkin araçları, Sivil Toplum Kuruluşlarıdır/
örgütleridir(NGO).

3. Nesil Kadife Darbe Teşebbüsü TAKSİM OPERASYONU

Burhanettin CAN                                           Temmuz 2013 , Sayı:227, Sayfa:18

Sovyetlerin yıkılması ile yeni bir tür Soğuk Savaş dönemi başlamıştır. Eski Soğuk savaşın en önemli aracı, “sert güç”(silah ve ekonomik) iken yeni soğuk savaşın aracı “yumuşak güçtür”. Sert güç kullanımında baskı tehdit varken, yumuşak güç kullanımında ikna esastır; kendi menfaatine olanın muhatabının menfaati ne olduğuna inandırma ve ikna etme söz konusudur. Mücadelede kullanılan gücün değişimine bağlı olarak organizasyon yapıları ve mücadele şekilleri de değişmektedir. Yeni soğuk savaşın en önemli ve etkin araçları, Sivil Toplum Kuruluşlarıdır/örgütleridir. (NGO).

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.


 


 • Sayı: 351
 • Sayı: 350
 • Sayı: 349
 • Sayı: 348
 • Sayı: 347
 • Sayı: 346
 • Sayı: 345
 • Sayı: 344
 • Sayı: 343
 • Sayı: 342
 • Sayı: 341
 • Sayı: 340