Kadife Darbeden Askeri Darbeye-2: Üst Akıl/Dış Beyin Siyonizm, İç Akıl/Beyin Masonluk, Taşeron Yapı

 

Burhanettin CAN                                        Eylül 2016, Sayı:265, Sayfa:11

Burhanettin CAN

 

“Biz Sultan Hamid’i anlamadık… Biz Siyonistlere alet olduk... Bizi Beynelmilel Masonluk istismar etti. Elimdir, fakat biz.. Siyonizm için çalışmışız. Bu böyle.. Maalesef böyle paşam.. Maalesef böyle..” Enver Paşa 15 Temmuz ihanet hareketinin asıl amacı, ülkede sosyolojik savaş çıkarabilmek için gerekli bir alt yapı oluşturmaktır. Sivil ve askeri bürokrasi ile özel sektör alanında yapılan çok seri ve yoğun operasyonların, yeni bir sosyolojik ayrışmaya sebep olup olmayacağı, yeni fay hatları inşa edip etmeyeceği iyi hesaplanmalıdır. 

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.


 • Sayı: 352
 • Sayı: 351
 • Sayı: 350
 • Sayı: 349
 • Sayı: 348
 • Sayı: 347
 • Sayı: 346
 • Sayı: 345
 • Sayı: 344
 • Sayı: 343
 • Sayı: 342
 • Sayı: 341