Biyolojik Savaş Üzerinden “Dijital Diktatörlüğü” İnşa Etmek - 4

 

       Burhanettin CAN                            Mayıs 2021, Sayı: 321, Sayfa: 4

 

aklaşık 2000 yılından
bu yana İkinci Dünya Savaşı’nda kurulan
sistemin bozulduğuna, dünyanın bir kaosa, keşmekeşe
doğru gittiğine, uluslararası kuruluşların
fonksiyonlarını icra etmediğine/edemediğine,
ABD’nin küresel liderliğine ciddi itirazların yapıldığına
ilişkin bir söylem geliştirilerek yeni bir
dünya düzenine ihtiyaç olduğu ile ilgili dozajı
yüksek bir psikolojik harekât bir merkez tarafından
yürütülmektedir.

Yaklaşık 2000 yılındanbu yana İkinci Dünya Savaşı’nda kurulansistemin bozulduğuna, dünyanın bir kaosa, keşmekeşedoğru gittiğine, uluslararası kuruluşlarınfonksiyonlarını icra etmediğine/edemediğine,ABD’nin küresel liderliğine ciddi itirazların yapıldığınailişkin bir söylem geliştirilerek yeni birdünya düzenine ihtiyaç olduğu ile ilgili dozajıyüksek bir psikolojik harekât bir merkez tarafındanyürütülmektedir.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız!


 • Sayı: 352
 • Sayı: 351
 • Sayı: 350
 • Sayı: 349
 • Sayı: 348
 • Sayı: 347
 • Sayı: 346
 • Sayı: 345
 • Sayı: 344
 • Sayı: 343
 • Sayı: 342
 • Sayı: 341