Toplumları Ve Devletleri Yıkan Hastalık: Tefessüh

     Burhanettin CAN                                              Mayıs 2013, Sayı: 225, Sayfa: 4

 

Osmanlı’nın son yüz yılında başlayıp gittikçe
yaygınlaşan, derinleşen ve toplumsal bir
boyut kazanan kirlenme, yozlaşma, hatta tefessüh
ile bugün karşı karşıyayız. Özellikle son yıllarda,
rüşvet, yolsuzluk, adam kayırma, ayak kaydırma,
fuhuş-cinsel sapkınlık, uyuşturucu ve alkol kullanımı,
kumar, şiddet, cinayet ve boşanmalarda meydana
gelen büyük bir artış, “Türkiye nereye gidiyor?”,
“Türkiye’de neler oluyor?” sorularının sorulmasına
neden olmaktadır. İmar yolsuzlukları ile şehirlerin
yağmalanması, talan edilmesi, gökdelenlerle gelecek
nesillerin nefes alma hakkının çalınması, bunun
karşılığında birilerinin zengin yapılması ve şehirlerin
tarihi dokularının ve siluetlerinin bozulması, sürecin
bir parçası olup; kendi kültür ve medeniyetimizin
reddi, inkârı anlamındadır.

     Osmanlı’nın son yüz yılında başlayıp gittikçe yaygınlaşan, derinleşen ve toplumsal bir boyut kazanan kirlenme, yozlaşma, hatta tefessüh ile bugün karşı karşıyayız. Özellikle son yıllarda, rüşvet, yolsuzluk, adam kayırma, ayak kaydırma, fuhuş-cinsel sapkınlık, uyuşturucu ve alkol kullanımı, kumar, şiddet, cinayet ve boşanmalarda meydana gelen büyük bir artış, “Türkiye nereye gidiyor?” , “Türkiye’de neler oluyor?” sorularının sorulmasına neden olmaktadır. İmar yolsuzlukları ile şehirlerin yağmalanması, talan edilmesi, gökdelenlerle gelecek nesillerin nefes alma hakkının çalınması, bunun karşılığında birilerinin zengin yapılması ve şehirlerin tarihi dokularının ve siluetlerinin bozulması, sürecin bir parçası olup; kendi kültür ve medeniyetimizin reddi, inkârı anlamındadır.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.

 


 • Sayı: 358
 • Sayı: 357
 • Sayı: 356
 • Sayı: 355
 • Sayı: 354
 • Sayı: 353
 • Sayı: 352
 • Sayı: 351
 • Sayı: 350
 • Sayı: 349
 • Sayı: 348
 • Sayı: 347