‘Büyük Ortadoğu Projesi’ni Yeniden Düşünmek

     Burhanettin CAN                                                 Haziran 2011, Sayı: 202, Sayfa: 4

 

ABD yönetiminin, önce
‘Büyük Ortadoğu Projesi’ sonra
da ‘Genişletilmiş Ortadoğu
Projesi’ diye adlandırdığı ve 11
Eylül provokasyonu ile uygulamaya
soktuğu strateji, bugün
Afrika coğrafyasında yeni bir aşamaya
geçmiş bulunmaktadır.
ABD’nin patronluğunda İslâm
coğrafyası 2. Sevr diye adlandırdığımız
bir olgu ile yeniden
paylaşılmaya çalışılmaktadır.
Sovyetlerin çöküşü ile birlikte
NATO’da tehlike algısının
‘Kırmızıdan Yeşile’ dönmesi
bu sürecin başlangıç anıdır. Bu
andan itibaren NATO’ya yüklenen
yeni misyon Genişletilmiş
Ortadoğu'nun işgal edilmesidir.
Bunun için her yol mubahtır ve de
denenmektedir. Kadife darbeler
tercih edilen en kolay, en az maliyetli
bir yol olarak tercih edilmektedir.
Bu olmazsa iç savaşların,
halk ayaklanmalarının çıkartılması,
kanlı iç çatışmaların vuku bulması
ve NATO’nun ülkeye girip
işgal etmesinin doğallaştırılması
ön görülmektedir.

     ABD yönetiminin, önce ‘Büyük Ortadoğu Projesi’ sonrada ‘Genişletilmiş Ortadoğu Projesi’ diye adlandırdığı ve 11 Eylül provokasyonu ile uygulamaya soktuğu strateji, bugün Afrika coğrafyasında yeni bir aşamaya geçmiş bulunmaktadır. ABD’nin patronluğunda İslâm coğrafyası 2. Sevr diye adlandırdığımız bir olgu ile yeniden paylaşılmaya çalışılmaktadır. Sovyetlerin çöküşü ile birlikte NATO’da tehlike algısının ‘Kırmızıdan Yeşile’ dönmesi bu sürecin başlangıç anıdır. Buandan itibaren NATO’ya yüklenen yeni misyon Genişletilmiş Ortadoğu'nun işgal edilmesidir. Bunun için her yol mubahtır ve de denenmektedir. Kadife darbeler tercih edilen en kolay, en az maliyetli bir yol olarak tercih edilmektedir. Bu olmazsa iç savaşların, halk ayaklanmalarının çıkartılması, kanlı iç çatışmaların vuku bulması ve NATO’nun ülkeye girip işgal etmesinin doğallaştırılması ön görülmektedir.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.


 • Sayı: 352
 • Sayı: 351
 • Sayı: 350
 • Sayı: 349
 • Sayı: 348
 • Sayı: 347
 • Sayı: 346
 • Sayı: 345
 • Sayı: 344
 • Sayı: 343
 • Sayı: 342
 • Sayı: 341