Prof. Dr. Burhanettin Can, “Güzel Ahlak’ın inşası’na Devam Ediyor

 

Araflt›rma ve Kültür Vakf›
Genel Merkezi’nde düzenlenen,
Kur’an ve Hayat
Sohbetleri zincirinin 18
Ekim’deki halkas›nda, Prof. Dr.
Burhanettin Can’›n sunumuyla
‘Güzel Ahlak›n Yeniden ‹nflas›’
adl› konu ifllendi.

Prof. Dr. Burhanettin Can, “Güzel Ahlak’ın inşası’na Devam Ediyor

Burhanettin CAN                                                           Kasım 2008, Sayı:171, Sayfa:82

Araştırma ve Kültür Vakfı Genel Merkezi’nde düzenlenen, Kur’an ve Hayat Sohbetleri zincirinin 18 Ekim’deki halkasında, Prof. Dr.Burhanettin Can’ın sunumuyla ‘Güzel Ahlakın Yeniden inşası adlı konu işlendi.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.


 


 • Sayı: 359
 • Sayı: 358
 • Sayı: 357
 • Sayı: 356
 • Sayı: 355
 • Sayı: 354
 • Sayı: 353
 • Sayı: 352
 • Sayı: 351
 • Sayı: 350
 • Sayı: 349
 • Sayı: 348