Mümin Açısından Kavmi Kimlik Ve Kavmiyetçilik

     Prof. Dr. Burhanettin CAN                                      Ocak 2010, Sayı: 185, Sayfa: 24

 

Kimlik oluşumunun
seyrine bakıldığında,
farklılıkların birlikteliğinin
esas olduğunu
görürüz. Diğer bir deyişle
“çeşitlilik içinde birlik, birlik
içinde çeşitlilik” söz konusudur.
Bazı değerler, özellikler etrafında
birleşme vardır. Kimlikleri
farklı kılan Ben/Biz ile öteki/
ötekiler arasındaki farklılık ya
da tezattır. Ben/biz hangi ortak
paydalar etrafında oluşmaktadır?

     Kimlik oluşumunun seyrine bakıldığında, farklılıkların birlikteliğinin esas olduğunu görürüz. Diğer bir deyişle “çeşitlilik içinde birlik, birlik içinde çeşitlilik” söz konusudur. Bazı değerler, özellikler etrafında birleşme vardır. Kimlikleri farklı kılan Ben/Biz ile öteki/ötekiler arasındaki farklılık ya da tezattır. Ben/biz hangi ortak paydalar etrafında oluşmaktadır?

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.


 • Sayı: 351
 • Sayı: 350
 • Sayı: 349
 • Sayı: 348
 • Sayı: 347
 • Sayı: 346
 • Sayı: 345
 • Sayı: 344
 • Sayı: 343
 • Sayı: 342
 • Sayı: 341
 • Sayı: 340