Türkiye’de ‘Radikal İslâm’ın Öncüsü Ercümend Özkan

     M. Kürşad ATALAR                                        Haziran 2012, Sayı: 214, Sayfa: 76

 

Ercümend Özkan (1938-
1995) kimdir ve onu
İslâmcılık açısından önemli kılan
nedir? Kimileri için bir ‘tasavvuf
düşmanı’, kimileri için “İslâmi
hareketin büyük emekçisi”, kimileri
için ise “rejim düşmanı” olan
Özkan’ı acaba bu tür tanımlamaların
dar çerçevesi içine sokmak
mümkün müdür?Ercümend Özkan (1938-1995) kimdir ve onuİslâmcılık açısından önemli kılannedir? Kimileri için bir ‘tasavvufdüşmanı’, kimileri için “İslâmihareketin büyük emekçisi”, kimileriiçin ise “rejim düşmanı” olanÖzkan’ı acaba bu tür tanımlamalarındar çerçevesi içine sokmakmümkün müdür?

 

     Ercümend Özkan (1938- 1995) kimdir ve onu İslâmcılık açısından önemli kılan nedir? Kimileri için bir ‘tasavvuf düşmanı’, kimileri için “İslâmi hareketin büyük emekçisi”, kimileri için ise “rejim düşmanı” olan Özkan’ı acaba bu tür tanımlamaların dar çerçevesi içine sokmak mümkün müdür?

Yazının Devamı İçin  Tıklayınız.


 • Sayı: 309-310
 • Sayı: 308
 • Sayı: 307
 • Sayı: 306
 • Sayı: 305
 • Sayı: 304
 • Sayı: 303
 • Sayı: 302
 • Sayı: 301
 • Sayı: 300
 • Sayı: 299
 • Sayı: 298