Şerh Ve Haşiye Edebiyatı İle Nereye Kadar

 

Mehmed Kürşad ATALAR
Şerh ve Haşiye Edebiyatı ile
Nereye Kadar
Son asırda Müslüman düşüncesini
tasnif etmeye çalıştığımızda,
karşımıza üç ana
grubun çıktığını görürüz. Bunları,
kabaca, gelenekçiler, modernistler
ve İslâmcılar olarak ayrıştırmamız
mümkündür. Bazı alt kategoriler
(örneğin ‘yeni gelenekçiler’ veya
‘radikal’ İslâmcılar) olmakla birlikte,
düşünce dünyamızın bu üç grup
tarafından belirlendiğini söyleyebiliriz.
Son asırda Müslümanların
yoğun olarak tartıştığı kavramlara
baktığımızda ise, modernitegelenek
ikileminin etkilemediği
bir alanın neredeyse bulunmadığını
gözlemleriz. Gelenekçiler, tipik
tavırları gereği, Müslümanların
uzun asırlar içerisinde ürettikleri
‘miras’ı neredeyse ‘din’ yerine koyarak
‘korumacı’ bir yaklaşımı savunurken,
modernistler, bu ‘miras’ın
geçerliliğini yitirdiğini, ‘yeni’ (yani
‘çağdaş’) kavramların içselleştirilmesi
gerektiğini öne sürmüşlerdir.

     Mehmed Kürşad ATALAR                                   Eylül 2011, Sayı: 205, Sayfa: 66

     Son asırda Müslüman düşüncesini tasnif etmeye çalıştığımızda, karşımıza üç ana grubun çıktığını görürüz. Bunları, kabaca, gelenekçiler, modernistler ve İslâmcılar olarak ayrıştırmamız mümkündür. Bazı alt kategoriler (örneğin ‘yeni gelenekçiler’ veya ‘radikal’ İslâmcılar) olmakla birlikte, düşünce dünyamızın bu üç grup tarafından belirlendiğini söyleyebiliriz. Son asırda Müslümanların yoğun olarak tartıştığı kavramlara baktığımızda ise, modernite gelenek ikileminin etkilemediği bir alanın neredeyse bulunmadığını gözlemleriz. Gelenekçiler, tipik tavırları gereği, Müslümanların uzun asırlar içerisinde ürettikleri ‘miras’ı neredeyse ‘din’ yerine koyarak ‘korumacı’ bir yaklaşımı savunurken, modernistler, bu ‘miras’ ın geçerliliğini yitirdiğini, ‘yeni’ (yani ‘çağdaş’ ) kavramların içselleştirilmesi gerektiğini öne sürmüşlerdir.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.

 


 • Sayı: 309-310
 • Sayı: 308
 • Sayı: 307
 • Sayı: 306
 • Sayı: 305
 • Sayı: 304
 • Sayı: 303
 • Sayı: 302
 • Sayı: 301
 • Sayı: 300
 • Sayı: 299
 • Sayı: 298