Misyonerlik Araştırmalarındaki Vurgunlara Değiniler ya da Bir Kitabın Eleştirisi

     Ayşe AKSU                                                    Mayıs 2012, Sayı: 213, Sayfa: 72

     Misyonerlik faaliyetleri ve bu faaliyetlerin aktarılması hususu ülkemizde hayli ilgi görmekte ancak bu ilgi yoğunluğu kimi zaman ortaya konulan çalışmalarda bir sistemsizliğe yol açabilmektedir. Bilindiği üzere misyonerlik olgusu çok katmanlı bir yapı arz etmektedir. Öncelikle tarihi gelişim seyrinde gerek faaliyetleri ve metotları gerekse misyonerlik kurumunun ürettiği ve kullandığı kavramlar belli dönemlerde değişime ve dönüşüme uğramıştır.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.

 

Misyonerlik faaliyetleri ve
bu faaliyetlerin aktarılması
hususu ülkemizde hayli ilgi
görmekte ancak bu ilgi yoğunluğu
kimi zaman ortaya konulan
çalışmalarda bir sistemsizliğe yol
açabilmektedir. Bilindiği üzere
misyonerlik olgusu çok katmanlı
bir yapı arz etmektedir. Öncelikle
tarihi gelişim seyrinde gerek faaliyetleri
ve metotları gerekse misyonerlik
kurumunun ürettiği ve
kullandığı kavramlar belli dönemlerde
değişime ve dönüşüme
uğramıştır.Misyonerlik faaliyetleri vebu faaliyetlerin aktarılmasıhususu ülkemizde hayli ilgigörmekte ancak bu ilgi yoğunluğukimi zaman ortaya konulançalışmalarda bir sistemsizliğe yolaçabilmektedir. Bilindiği üzeremisyonerlik olgusu çok katmanlıbir yapı arz etmektedir. Öncelikletarihi gelişim seyrinde gerek faaliyetlerive metotları gerekse misyonerlikkurumunun ürettiği vekullandığı kavramlar belli dönemlerdedeğişime ve dönüşümeuğramıştır.

 


 • Sayı: 333
 • Sayı: 332
 • Sayı: 331
 • Sayı: 330
 • Sayı: 329
 • Sayı: 328
 • Sayı: 327
 • Sayı: 326
 • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321