Kelim Sıddıki

     Mehmed Kürşad ATALAR                                Mayıs 2010, Sayı: 189, Sayfa: 50

 

Müslüman bir aktivist
ve entelektüel
olan Kelim Sıddıki,
‹slam’ın dünya gündemine
oturduğu 1980’li yılların önde
gelen şahsiyetlerinden biriydi.
Sıddıki’yi öne çıkaran, onun
‘küresel ‹slami hareket’ konseptinin
yaygınlaşması yolunda
verdiği çabaydı. Sıddıki’nin
Türkiye’de tanınması ise, büyük
ölçüde ‹ran Devrimi’nden sonra
ve Devrim ideallerinin popülerliğini
sürdürdüğü dönemde olmuştur.

     Müslüman bir aktivist ve entelektüel olan Kelim Sıddıki, İslam’ın dünya gündemine oturduğu 1980’li yılların önde gelen şahsiyetlerinden biriydi. Sıddıki’yi öne çıkaran, onun ‘küresel İslami hareket’ konseptinin yaygınlaşması yolunda verdiği çabaydı. Sıddıki’nin Türkiye’de tanınması ise, büyük ölçüde İran Devrimi’nden sonra ve Devrim ideallerinin popülerliğini sürdürdüğü dönemde olmuştur.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.

 


 • Sayı: 309-310
 • Sayı: 308
 • Sayı: 307
 • Sayı: 306
 • Sayı: 305
 • Sayı: 304
 • Sayı: 303
 • Sayı: 302
 • Sayı: 301
 • Sayı: 300
 • Sayı: 299
 • Sayı: 298