Muhammed Hamidullah: Müdekkik Bir İlim Adamı

     M. Kürşad ATALAR                                           Nisan 2012, Sayı: 212, Sayfa: 57

     Muhammed Hamidullah (1908-2002) kimdir? O, İslâm düşünce tarihinde derin izler bırakan bir ‘âlim’ midir yoksa belirli alanlarda titiz çalışmalar yapmış bir araştırmacı mıdır? Onu Kutup ve Mevdudi gibi âlimler arasında mı saymalıyız yoksa benzerlerini Batı dünyasında da gördüğümüz ‘akademisyen’lerden biri olarak mı görmeliyiz? Hamidullah için her ikisinin de geçerli olduğunu söyleyenler olabilir, ancak bendeniz bu konuda biraz farklı düşünüyorum. Görüşlerimi izaha geçmeden önce Hamidullah’ı kısaca tanımamız yararlı olacaktır.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.

 

Muhammed Hamidullah
(1908-2002) kimdir? O,
İslâm düşünce tarihinde derin izler
bırakan bir ‘âlim’ midir yoksa belirli
alanlarda titiz çalışmalar yapmış
bir araştırmacı mıdır? Onu Kutup
ve Mevdudi gibi âlimler arasında
mı saymalıyız yoksa benzerlerini
Batı dünyasında da gördüğümüz
‘akademisyen’lerden biri olarak mı
görmeliyiz? Hamidullah için her
ikisinin de geçerli olduğunu söyleyenler
olabilir, ancak bendeniz bu
konuda biraz farklı düşünüyorum.
Görüşlerimi izaha geçmeden önce
Hamidullah’ı kısaca tanımamız
yararlı olacaktır.Muhammed Hamidullah(1908-2002) kimdir? O,İslâm düşünce tarihinde derin izlerbırakan bir ‘âlim’ midir yoksa belirlialanlarda titiz çalışmalar yapmışbir araştırmacı mıdır? Onu Kutupve Mevdudi gibi âlimler arasındamı saymalıyız yoksa benzerleriniBatı dünyasında da gördüğümüz‘akademisyen’lerden biri olarak mıgörmeliyiz? Hamidullah için herikisinin de geçerli olduğunu söyleyenlerolabilir, ancak bendeniz bukonuda biraz farklı düşünüyorum.Görüşlerimi izaha geçmeden önceHamidullah’ı kısaca tanımamızyararlı olacaktır.

 


 • Sayı: 309-310
 • Sayı: 308
 • Sayı: 307
 • Sayı: 306
 • Sayı: 305
 • Sayı: 304
 • Sayı: 303
 • Sayı: 302
 • Sayı: 301
 • Sayı: 300
 • Sayı: 299
 • Sayı: 298