İslâm, ‘Medeniyet’ Midir?

     Mehmed Kürşad ATALAR                                   Mart 2012, Sayı: 211, Sayfa: 47

‹slâm’ın bizatihi bir medeniyetc
olup-olmadığı tartışması, son
dönemde yeniden ilgi görmeye
başladı. Birçoklarımız için cevabı
baştan belli olan bu soruya acaba
çekincesiz ‘evet’ cevabı verebilir
miyiz? Bendeniz “o kadar emin
olmayalım” diyorum. Zira düşünce
tarihine baktığımız zaman, özellikle
de sakınımlı yaklaşımların içeriğine
göz attığımızda, olumsuz kanaatlerin
dayandığı gerekçelerin de
dikkatlice değerlendirilmesi
gerektiğini görürüz.İslâm’ın bizatihi bir medeniyetolup-olmadığı tartışması, sondönemde yeniden ilgi görmeyebaşladı. Birçoklarımız için cevabıbaştan belli olan bu soruya acabaçekincesiz ‘evet’ cevabı verebilirmiyiz? Bendeniz “o kadar eminolmayalım” diyorum. Zira düşüncetarihine baktığımız zaman, özelliklede sakınımlı yaklaşımların içeriğinegöz attığımızda, olumsuz kanaatlerindayandığı gerekçelerin dedikkatlice değerlendirilmesigerektiğini görürüz.

     İslâm’ın bizatihi bir medeniyet olup-olmadığı tartışması, sondönemde yeniden ilgi görmeye başladı. Birçoklarımız için cevabı baştan belli olan bu soruya acaba çekincesiz ‘evet’ cevabı verebilir miyiz? Bendeniz “o kadar emin olmayalım” diyorum. Zira düşünce tarihine baktığımız zaman, özellikle de sakınımlı yaklaşımların içeriğine göz attığımızda, olumsuz kanaatlerin dayandığı gerekçelerin de dikkatlice değerlendirilmesi gerektiğini görürüz.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.


 • Sayı: 309-310
 • Sayı: 308
 • Sayı: 307
 • Sayı: 306
 • Sayı: 305
 • Sayı: 304
 • Sayı: 303
 • Sayı: 302
 • Sayı: 301
 • Sayı: 300
 • Sayı: 299
 • Sayı: 298