Devrim’in ‘Ali’si: Şeriatî

     Mehmed Kürşad ATALAR                              Haziran 2010, Sayı: 190, Sayfa: 52

 

Ali Şeriati, ‹ran
Devrimi’nin en
önemli şahsiyetlerinden
biridir. Onu önemli kılan
ise, devrimin kurucu kadrosundan
olmamakla birlikte,
onun fikir babalarından
olmasıdır. Şeriati, Şah
Rejimi’nin devrilmesi sürecine
aktif olarak da katılmıştır;
ancak onu önemli
kılan, fikirlerinin geleneksel
Şia’dan ayrılan yönleri
ve modern düşüncenin
mağlup edilmesi noktasındaki
çabasıdır. Bu bakımdan,
Şeriat’yi “Devrim’in
en özgün şahsiyeti” olarak
nitelendirmek mümkündür.

     Ali Şeriati, İran Devrimi’nin en önemli şahsiyetlerinden biridir. Onu önemli kılan ise, devrimin kurucu kadrosundan olmamakla birlikte, onun fikir babalarından olmasıdır. Şeriati, Şah Rejimi’nin devrilmesi sürecine aktif olarak da katılmıştır; ancak onu önemli kılan, fikirlerinin geleneksel Şia’dan ayrılan yönleri ve modern düşüncenin mağlup edilmesi noktasındaki çabasıdır. Bu bakımdan, Şeriat’yi “Devrim’ in en özgün şahsiyeti” olarak nitelendirmek mümkündür.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.

 


 • Sayı: 309-310
 • Sayı: 308
 • Sayı: 307
 • Sayı: 306
 • Sayı: 305
 • Sayı: 304
 • Sayı: 303
 • Sayı: 302
 • Sayı: 301
 • Sayı: 300
 • Sayı: 299
 • Sayı: 298