Liberal Demokrasiden Sonra Hayat

     Abdurrahman ARSLAN                                  Temmuz 2011, Sayı: 203, Sayfa: 4

 

alan neoliberal düşünce bir zamandan beri siyasal toplumsal
kuramı sorgulamakta ve eleştiriye tabi tutmaktadır.
Toplumsal işleyişi belirleyen yeni dinamiklerin
günümüz toplumunda meydana getirdiği değişim ve
dönüşümleri olduğu kadar ortaya çıkan yeni sorunları
da bu kuramın klasik kavram ve kategorileriyle
tanımlama ve anlamaya çalışmanın mümkün olmadığına
vurgu yapıyor. Daha da önemlisi yapısal olarak
çatışmayı esas alan bir diyalektiğe dayalı bu kuramı,
ortaya çıkan sorunları çözmekten çok yeni sorunların
kaynağı olarak görmektedir. Buna karşılık olarak
önerdiği çözümü ise iki temel kabule dayandırmakta;
mutabakat ve uzlaşma. Çağımızın siyasal, toplumsal
sorunlarının çözümünde bir model olarak kabul gören
mutabakatçı uygulamalar bu nedenle günümüzde neoliberal
demokrasinin tam olarak özünü teşkil etmektedir.
Buradan hareketle modern toplum ve demokraside
çatışmanın sebep olduğu ayrıştırıcı ve ötekileştirici
rolü ortadan kaldırmak üzere, birbiriyle uzlaşmaz.
Kabul edilen uyuşmazlıkların aslında meşru bir temele
dayanmadığını savunuyor.

     Dünyayı ve beşeri muhayyileyi kuşatması altına alan neoliberal düşünce bir zamandan beri siyasal toplumsal kuramı sorgulamakta ve eleştiriye tabi tutmaktadır. Toplumsal işleyişi belirleyen yeni dinamiklerin günümüz toplumunda meydana getirdiği değişim ve dönüşümleri olduğu kadar ortaya çıkan yeni sorunları da bu kuramın klasik kavram ve kategorileriyle tanımlama ve anlamaya çalışmanın mümkün olmadığına vurgu yapıyor. Daha da önemlisi yapısal olarak çatışmayı esas alan bir diyalektiğe dayalı bu kuramı, ortaya çıkan sorunları çözmekten çok yeni sorunların kaynağı olarak görmektedir.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.

 


 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317
 • Sayı: 316
 • Sayı: 315
 • Sayı: 314
 • Sayı: 313
 • Sayı: 311-312
 • Sayı: 309-310
 • Sayı: 308
 • Sayı: 307