Kovun İçinizdeki Rasputinleri...

 

Evet, ne diyor flair? ‘Tarih tekerrürden ibarettir
derler; hiç ibret al›nsayd› tekerrür
eder miydi?’ fiair do¤ru söylüyor ve bu
söz özellikle bizim toplumsal gerçekli¤imizdeki
susuzlu¤umuza ve ayr›cal›kl› sefaletimize denk
düflüyor.

 

Nurettin ÖZCAN                                              Ekim 2006, Sayı:146, Sayfa:64

Evet, ne diyor şair? ‘Tarih tekerrürden ibarettir derler; hiç ibret alınsaydı tekerrür eder miydi?’ Şair doğru söylüyor ve bu söz özellikle bizim toplumsal gerçekliğimizdeki susuzluğumuza ve ayrıcalıklı sefaletimize denk düşüyor.

Yazının Devamı İçin PDF'i Tıklayınız.


 • Sayı: 314
 • Sayı: 313
 • Sayı: 311-312
 • Sayı: 309-310
 • Sayı: 308
 • Sayı: 307
 • Sayı: 306
 • Sayı: 305
 • Sayı: 304
 • Sayı: 303
 • Sayı: 302
 • Sayı: 301