Bitmeyen Fetvalar Ve Küçük Hamdi Efendiler!..

 

Toplumsal de¤iflme; tarih boyunca bütün
toplumlarda de¤iflmezli¤i olan temel bir
olgu olarak süregelmifltir. Avrupa toplumlar›
da bugünkü sosyal yap›lanmalar›na say›s›z siyasal
ve toplumsal badirelerden sonra gelebilmifllerdir.

 

Nurettin ÖZCAN                                  Ocak, Sayı:125, Sayfa:61

Toplumsal değişme; tarih boyunca bütün toplumlarda değişlmezliği olan temel bir olgu olarak süregelmiştir. Avrupa toplumlarıda bugünkü sosyal yapılanmalarına sayısız siyasal ve toplumsal badirelerden sonra gelebilmişlerdir.

Yazının Devamı İçin PDF'i Tıklayınız.


 • Sayı: 314
 • Sayı: 313
 • Sayı: 311-312
 • Sayı: 309-310
 • Sayı: 308
 • Sayı: 307
 • Sayı: 306
 • Sayı: 305
 • Sayı: 304
 • Sayı: 303
 • Sayı: 302
 • Sayı: 301