Dikizlenen Dünyanın Resmi: Faceebok Ve Yeni Narsist Özne

     Dilaver DEMİRAĞ                                           Kasım 2010, Sayı: 195, Sayfa: 33

 

Popüler kültür denilince
çoğu kez akla gelen
demokratik bir kültür
anlayışıdır. Herkese açık, herkes
tarafından üretimi mümkün olan
ve herkesi kapsamına alan bir kültür.
Yüksek kültürün seçkinci ve
dışta bırakıcı dünyasına karşılık
herkese açık olan bu kültür aslında
kültür kavramının içerdiği,
toplum tarafından üretilmiş bütün
maddi ve soyut değerler, ürünler
dizisi olarak kültürün kendisi olarak
da yorumlanabilir.

     Popüler kültür denilince çoğu kez akla gelen demokratik bir kültür anlayışıdır. Herkese açık, herkes tarafından üretimi mümkün olan ve herkesi kapsamına alan bir kültür. Yüksek kültürün seçkinci ve dışta bırakıcı dünyasına karşılık herkese açık olan bu kültür aslında kültür kavramının içerdiği, toplum tarafından üretilmiş bütün maddi ve soyut değerler, ürünler dizisi olarak kültürün kendisi olarak da yorumlanabilir.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.

 


 • Sayı: 309-310
 • Sayı: 308
 • Sayı: 307
 • Sayı: 306
 • Sayı: 305
 • Sayı: 304
 • Sayı: 303
 • Sayı: 302
 • Sayı: 301
 • Sayı: 300
 • Sayı: 299
 • Sayı: 298