Türkiye’nin Batılılaşma Sürecinde Avrupaî Bireyin Kimliği: Alafrangalık

 

      Celalettin VATANDAŞ                      Şubat 2020, Sayı: 306, Sayfa: 46

 

hayır ne vatan, ne vicdan, ne Allah,
ne güzellik, ne para, ne debdebe, ne saltanat için,
hayır hiçbiri için değil. Fenalık için, yalnız günah
işlemek, yalnız başkalarının ıstıraplarına bir zebani
istihzasiyle çirkin çirkin gülmek için, rezaletlerin
gübresinde iğrenç bir taaffünle pişmek için
yaşıyorlar. … Çanakkale’de gözlerimin önünde
kafaları futbol topu gibi koparak havaya fırlayan
Türk gençleri bunlar için mi can verdiler?

Hayır ne vatan, ne vicdan, ne Allah, ne güzellik, ne para, ne debdebe, ne saltanat için, hayır hiçbiri için değil. Fenalık için, yalnız günah işlemek, yalnız başkalarının ıstıraplarına bir zebani istihzasiyle çirkin çirkin gülmek için, rezaletlerin gübresinde iğrenç bir taaffünle pişmek için yaşıyorlar. … Çanakkale’de gözlerimin önünde kafaları futbol topu gibi koparak havaya fırlayan Türk gençleri bunlar için mi can verdiler?

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.


 • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317
 • Sayı: 316
 • Sayı: 315
 • Sayı: 314
 • Sayı: 313