Müslümanca Yaşama Hakkı Ve Türkiye

 

Savafl›n, terörün, umutsuzlu¤un, iflkence ve
tecavüzün yafland›¤› koskoca ‹slam co¤rafyas›
kan ve göz yafl› içinde. Müslümanlar›n
yurtlar› vahfli haçl› Siyonistleri taraf›ndan iflgal
edilmifl.

 

Metin ALPASLAN                                    Ağustos 2004, Sayı:120, Sayfa:21

Savaşın, terörün, umutsuzluğun, işkence ve tecavüzün yaşandığı koskoca İslam coğrafyası kan ve göz yaşı içinde. Müslümanların yurtları vahşi haçlı Siyonistleri tarafından işgal edilmiş.

Yazının Devamı İçin PDF'i Tıklayınız.


 • Sayı: 317
 • Sayı: 316
 • Sayı: 315
 • Sayı: 314
 • Sayı: 313
 • Sayı: 311-312
 • Sayı: 309-310
 • Sayı: 308
 • Sayı: 307
 • Sayı: 306
 • Sayı: 305
 • Sayı: 304