Kur'an'ı Okumak Anlamaktır

 

Âlemlerin Rabbi Yüce Allah’›n, celle celâluhu,
ak›l nimeti ile donat›lm›fl insan
neslinin dikkatine sundu¤u en büyük
mucize kuflku yok ki mubârek Kur’ân.
Bismillâhirrahmânirrahîm…

 

Münib Engin NOYAN                                Ekim 2004, Sayı:122, Sayfa:45

Âlemlerin Rabbi Yüce Allah’ın, celle celâluhu, akıl nimeti ile donatılmış insan neslinin dikkatine sunduğu en büyük mucize kuşku yok ki mubârek Kur’ân. Bismillâhirrahmânirrahîm…

Yazının Devamı İçin PDF'i Tıklayınız.


 • Sayı: 333
 • Sayı: 332
 • Sayı: 331
 • Sayı: 330
 • Sayı: 329
 • Sayı: 328
 • Sayı: 327
 • Sayı: 326
 • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321