Ilımlılaştırabildiklerinden misiniz?

Münib Engin NOYAN                                            Nisan 2004, Sayı: 116, Sayfa: 86

Seküler Hristiyan Batı Dünyası ve onun bilumum uzantıları, ya da bir başka deyişle Seküler Hristiyan Batı Dünyasının doğrudan bir parçası olmadıkları halde, onu, besbelli non plus ultra, yani “daha üstünü yok” vehmiyle yücelten ve dolayısıyla da ona “kraldan çok kralcı” bir takıntı, hatta saplantı ile bağlı olan, şahsiyet bozukluğuna düşmüş, izzet fukarası, kronik ve de akut bir aşağılık kompleksinin karanlık girdabında kendini kaybetmiş zavallıların körü körüne, nerdeyse kulluk etme derecesinde taklid üzerine inşa ettikleri sanal, sözümona “çağdaş medeniyet” tasavvuru, kendinden olmayan ve menfaatlerine ters düşen bilâ istisna herkesi ve herşeyi “bâtıl” olarak damgalamakla ünlüdür.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.

 


 • Sayı: 329
 • Sayı: 328
 • Sayı: 327
 • Sayı: 326
 • Sayı: 325
 • Sayı: 323-324
 • Sayı: 322
 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317