Yakın Ve Uzak Geçmişi Hatırlama Biçimleri

 

Güngör GÖÇER
Yakın ve Uzak Geçmişi
Hatırlama Biçimleri
Hatırat yaşanmış olayların anlatıldığı otobiyografik
eserlerin ortak adıdır. Bu eserlerde kişiyi hatıralarını
yazmaya yönelten en önemli sebep insanların
yaşadıklarını başkaları ile paylaşarak geleceğe kendi
adına bir iz bırakma duygusu ve kendi bireysel tarihi ile
hesaplaşma isteğidir. Batı edebiyatlarında XVI. yüzyılda
özel bir tür halinde ilk örnekleri görülen hatırat Doğu
milletlerinde genellikle tarih, seyahat, tezkire, menâkıb
gibi daha yaygın türlerde yazılmış eserlerin içinde yer
almaktaydı. Zamanla ayrı bir tür olarak kabul görmeye
başlayan hatırat türüne ait yazı ve kitaplar Osmanlı
Devleti’nde 1870’ten sonra nisbeten çoğalmaya başlamıştır.
1 Bu nedenle özellikle Osmanlı Devleti’nin son
dönemlerinde yaşanan siyasal, sosyal ve ekonomik
gelişmelerin anlaşılmasında bu dönemi ihtiva eden
hatıraların vereceği zengin malzeme önemli bir kaynaktır.
Çünkü hatırat belgelere yansımayan veya yansıtılmayan
kıyıda köşede kalmış yaşanmışlıkların hatıratı
yazan kişi tarafından umuma açılması boyutu ile özel
bir yere de sahiptir.

     Güngör GÖÇER                                           Nisan 2014, Sayı: 224, Sayfa: 22

    Yakın ve Uzak Geçmişi Hatırlama Biçimleri Hatırat yaşanmış olayların anlatıldığı otobiyografi keserlerin ortak adıdır. Bu eserlerde kişiyi hatıralarını yazmaya yönelten en önemli sebep insanların yaşadıklarını başkaları ile paylaşarak geleceğe kendi adına bir iz bırakma duygusu ve kendi bireysel tarihi ile hesaplaşma isteğidir. Batı edebiyatlarında XVI. yüzyılda özel bir tür halinde ilk örnekleri görülen hatırat Doğu milletlerinde genellikle tarih, seyahat, tezkire, menâkıb gibi daha yaygın türlerde yazılmış eserlerin içinde yer almaktaydı. Zamanla ayrı bir tür olarak kabul görmeye başlayan hatırat türüne ait yazı ve kitaplar Osmanlı Devleti’nde 1870’ten sonra nisbeten çoğalmaya başlamıştır.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.

 


 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317
 • Sayı: 316
 • Sayı: 315
 • Sayı: 314
 • Sayı: 313
 • Sayı: 311-312
 • Sayı: 309-310
 • Sayı: 308