Tek-Parti Döneminde Muhalefet

 

Güngör GÖÇER
TEK-PARTİ DÖNEMİNDE
MUHALEFET
Osmanlı Devleti’nin
yıkılmasından sonra
kurulan Türkiye
Cumhuriyeti, Osmanlı Devlet
geleneği ve mirasını reddederek
kendisine yeni bir yol ve istikamet
belirlemeye çalıştı. Bu amaç doğrultusunda
hareket eden devlet
yöneticileri kurulacak olan yeni
sistemi oluşturma ve halka benimsetme
aşamalarında karşılaşacakları
sorunları en aza indirmek
amacı ile özellikle ikinci meclisin
oluşturulmasından itibaren, kendilerine
karşı oluşacak muhalefeti
toplum dışına iterek veya kontrol
altına alarak tek sesli bir dönem
oluşturmaya çalıştılar. Tüm bu
çabalara rağmen “Tek Parti” dönemi
olarak adlandırılan ve 1945’ten
itibaren çatırdamaya başlayan bu
süreç çeşitli muhalif hareketlerle
karşılaşmıştır

     Güngör GÖÇER                                              Aralık 2011, Sayı: 208, Sayfa: 86

     Osmanlı Devleti’nin yıkılmasından sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devlet geleneği ve mirasını reddederek kendisine yeni bir yol ve istikamet belirlemeye çalıştı. Bu amaç doğrultusunda hareket eden devlet yöneticileri kurulacak olan yeni sistemi oluşturma ve halka benimsetme aşamalarında karşılaşacakları sorunları en aza indirmek amacı ile özellikle ikinci meclisin oluşturulmasından itibaren, kendilerine karşı oluşacak muhalefeti toplum dışına iterek veya kontrol altına alarak tek sesli bir dönem oluşturmaya çalıştılar. Tüm bu çabalara rağmen “Tek Parti” dönemi olarak adlandırılan ve 1945’ten itibaren çatırdamaya başlayan bu süreç çeşitli muhalif hareketlerle karşılaşmıştır.

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.

 


 • Sayı: 321
 • Sayı: 320
 • Sayı: 319
 • Sayı: 318
 • Sayı: 317
 • Sayı: 316
 • Sayı: 315
 • Sayı: 314
 • Sayı: 313
 • Sayı: 311-312
 • Sayı: 309-310
 • Sayı: 308